Chuyển đến nội dung

Kiếm thu nhập với vai trò là Đối tác liên kết của Airbnb

Tham gia chương trình và kiếm tiền để quảng bá chỗ ở trên Airbnb.

Ai có thể trở thành đối tác liên kết?

Đối tác liên kết Airbnb kiếm tiền bằng cách quảng bá chỗ ở trên Airbnb. Nếu bạn thích chia sẻ nội dung về du lịch với khán giả của mình, bạn hoàn toàn phù hợp để tham gia.

Những người có sức ảnh hưởng
Bạn làm cho các điểm đến phổ biến có cảm giác như chưa được khám phá. Khán giả của bạn đang chờ các bài đăng, lượt thích và lượt đề cập của bạn.
Blogger
Bạn là một nhà thám hiểm đầy đam mê và có khiếu kể chuyện bẩm sinh, thích chia sẻ những trải nghiệm độc đáo từ khắp nơi trên thế giới.
Đối tác liên kết
Chuyên môn của bạn đang giúp mọi người trên toàn thế giới khám phá các cơ hội du lịch khó quên.
Những người có sức ảnh hưởng
Bạn làm cho các điểm đến phổ biến có cảm giác như chưa được khám phá. Khán giả của bạn đang chờ các bài đăng, lượt thích và lượt đề cập của bạn.
Blogger
Bạn là một nhà thám hiểm đầy đam mê và có khiếu kể chuyện bẩm sinh, thích chia sẻ những trải nghiệm độc đáo từ khắp nơi trên thế giới.
Đối tác liên kết
Chuyên môn của bạn đang giúp mọi người trên toàn thế giới khám phá các cơ hội du lịch khó quên.
Những người có sức ảnh hưởng
Bạn làm cho các điểm đến phổ biến có cảm giác như chưa được khám phá. Khán giả của bạn đang chờ các bài đăng, lượt thích và lượt đề cập của bạn.
Blogger
Bạn là một nhà thám hiểm đầy đam mê và có khiếu kể chuyện bẩm sinh, thích chia sẻ những trải nghiệm độc đáo từ khắp nơi trên thế giới.
Đối tác liên kết
Chuyên môn của bạn đang giúp mọi người trên toàn thế giới khám phá các cơ hội du lịch khó quên.
Những người có sức ảnh hưởng
Bạn làm cho các điểm đến phổ biến có cảm giác như chưa được khám phá. Khán giả của bạn đang chờ các bài đăng, lượt thích và lượt đề cập của bạn.
Blogger
Bạn là một nhà thám hiểm đầy đam mê và có khiếu kể chuyện bẩm sinh, thích chia sẻ những trải nghiệm độc đáo từ khắp nơi trên thế giới.
Đối tác liên kết
Chuyên môn của bạn đang giúp mọi người trên toàn thế giới khám phá các cơ hội du lịch khó quên.
Những người có sức ảnh hưởng
Bạn làm cho các điểm đến phổ biến có cảm giác như chưa được khám phá. Khán giả của bạn đang chờ các bài đăng, lượt thích và lượt đề cập của bạn.
Blogger
Bạn là một nhà thám hiểm đầy đam mê và có khiếu kể chuyện bẩm sinh, thích chia sẻ những trải nghiệm độc đáo từ khắp nơi trên thế giới.
Đối tác liên kết
Chuyên môn của bạn đang giúp mọi người trên toàn thế giới khám phá các cơ hội du lịch khó quên.

Phương thức hoạt động

1
Đăng ký
Khi tham gia, bạn sẽ có quyền truy cập vào các công cụ của chương trình ngay lập tức.
2
Chia sẻ nội dung của bạn
Nhận liên kết tùy chỉnh hoặc xây dựng các tiện ích con và trang của riêng bạn để chia sẻ với người theo dõi.
3
Bắt đầu kiếm tiền
Mỗi khi có ai đó đặt phòng thông qua nội dung bài viết của bạn, bạn sẽ kiếm được 30% phí dịch vụ của Airbnb sau khi chuyến đi của họ kết thúc. Tìm hiểu thêm

Các cách chia sẻ

Tạo liên kết
Chia sẻ liên kết ngắn tới một chỗ ở trên Airbnb tại bất cứ nơi nào bạn tìm thấy đối tượng mục tiêu.
Tạo liên kết
Chia sẻ liên kết ngắn tới một chỗ ở trên Airbnb tại bất cứ nơi nào bạn tìm thấy đối tượng mục tiêu.
Nhúng tiện ích con
Tùy chỉnh các tiện ích con và thả chúng ở bất cứ đâu để những người theo dõi của bạn có thể đặt nhiều lần khác nhau.
Nhúng tiện ích con
Tùy chỉnh các tiện ích con và thả chúng ở bất cứ đâu để những người theo dõi của bạn có thể đặt nhiều lần khác nhau.
Xây dựng một trang đích
Dễ dàng tạo và cập nhật các trang du lịch của riêng bạn trên Airbnb. Không cần đến kỹ năng HTML.
Xây dựng một trang đích
Dễ dàng tạo và cập nhật các trang du lịch của riêng bạn trên Airbnb. Không cần đến kỹ năng HTML.
Tạo liên kết
Chia sẻ liên kết ngắn tới một chỗ ở trên Airbnb tại bất cứ nơi nào bạn tìm thấy đối tượng mục tiêu.
Tạo liên kết
Chia sẻ liên kết ngắn tới một chỗ ở trên Airbnb tại bất cứ nơi nào bạn tìm thấy đối tượng mục tiêu.
Nhúng tiện ích con
Tùy chỉnh các tiện ích con và thả chúng ở bất cứ đâu để những người theo dõi của bạn có thể đặt nhiều lần khác nhau.
Nhúng tiện ích con
Tùy chỉnh các tiện ích con và thả chúng ở bất cứ đâu để những người theo dõi của bạn có thể đặt nhiều lần khác nhau.
Xây dựng một trang đích
Dễ dàng tạo và cập nhật các trang du lịch của riêng bạn trên Airbnb. Không cần đến kỹ năng HTML.
Xây dựng một trang đích
Dễ dàng tạo và cập nhật các trang du lịch của riêng bạn trên Airbnb. Không cần đến kỹ năng HTML.
Tạo liên kết
Chia sẻ liên kết ngắn tới một chỗ ở trên Airbnb tại bất cứ nơi nào bạn tìm thấy đối tượng mục tiêu.
Tạo liên kết
Chia sẻ liên kết ngắn tới một chỗ ở trên Airbnb tại bất cứ nơi nào bạn tìm thấy đối tượng mục tiêu.
Nhúng tiện ích con
Tùy chỉnh các tiện ích con và thả chúng ở bất cứ đâu để những người theo dõi của bạn có thể đặt nhiều lần khác nhau.
Nhúng tiện ích con
Tùy chỉnh các tiện ích con và thả chúng ở bất cứ đâu để những người theo dõi của bạn có thể đặt nhiều lần khác nhau.
Xây dựng một trang đích
Dễ dàng tạo và cập nhật các trang du lịch của riêng bạn trên Airbnb. Không cần đến kỹ năng HTML.
Xây dựng một trang đích
Dễ dàng tạo và cập nhật các trang du lịch của riêng bạn trên Airbnb. Không cần đến kỹ năng HTML.
Tạo liên kết
Chia sẻ liên kết ngắn tới một chỗ ở trên Airbnb tại bất cứ nơi nào bạn tìm thấy đối tượng mục tiêu.
Tạo liên kết
Chia sẻ liên kết ngắn tới một chỗ ở trên Airbnb tại bất cứ nơi nào bạn tìm thấy đối tượng mục tiêu.
Nhúng tiện ích con
Tùy chỉnh các tiện ích con và thả chúng ở bất cứ đâu để những người theo dõi của bạn có thể đặt nhiều lần khác nhau.
Nhúng tiện ích con
Tùy chỉnh các tiện ích con và thả chúng ở bất cứ đâu để những người theo dõi của bạn có thể đặt nhiều lần khác nhau.
Xây dựng một trang đích
Dễ dàng tạo và cập nhật các trang du lịch của riêng bạn trên Airbnb. Không cần đến kỹ năng HTML.
Xây dựng một trang đích
Dễ dàng tạo và cập nhật các trang du lịch của riêng bạn trên Airbnb. Không cần đến kỹ năng HTML.
Tạo liên kết
Chia sẻ liên kết ngắn tới một chỗ ở trên Airbnb tại bất cứ nơi nào bạn tìm thấy đối tượng mục tiêu.
Tạo liên kết
Chia sẻ liên kết ngắn tới một chỗ ở trên Airbnb tại bất cứ nơi nào bạn tìm thấy đối tượng mục tiêu.
Nhúng tiện ích con
Tùy chỉnh các tiện ích con và thả chúng ở bất cứ đâu để những người theo dõi của bạn có thể đặt nhiều lần khác nhau.
Nhúng tiện ích con
Tùy chỉnh các tiện ích con và thả chúng ở bất cứ đâu để những người theo dõi của bạn có thể đặt nhiều lần khác nhau.
Xây dựng một trang đích
Dễ dàng tạo và cập nhật các trang du lịch của riêng bạn trên Airbnb. Không cần đến kỹ năng HTML.
Xây dựng một trang đích
Dễ dàng tạo và cập nhật các trang du lịch của riêng bạn trên Airbnb. Không cần đến kỹ năng HTML.

Bạn muốn tìm hiểu thêm?

Tìm thêm thông tin chương trình trong Trung tâm trợ giúp của chúng tôi.