Bảo hiểm du lịch

Bạn đang cân nhắc việc mua bảo hiểm du lịch? Dưới đây là một số thông tin.

Khi mua hợp đồng bảo hiểm du lịch, hãy xem kỹ các lý do thuộc phạm vi bảo hiểm, cũng như các điều khoản, điều kiện và trường hợp loại trừ của hợp đồng bảo hiểm bởi phạm vi bảo hiểm, gói bảo hiểm và các nhà cung cấp trên toàn cầu không giống nhau. Lưu ý rằng bảo hiểm du lịch thường không bao trả cho “sự kiện lường trước được” – hoặc sự kiện có cơ sở hợp lý để dự đoán là sẽ diễn ra – ngay cả khi sự kiện đó là một trong những lý do thuộc phạm vi bảo hiểm. Vi-rút corona (COVID-19) có thể được coi là sự kiện lường trước được và có khả năng không thuộc phạm vi bảo hiểm của hầu hết các hợp đồng bảo hiểm du lịch.

Airbnb cung cấp thông tin này chỉ nhằm mục đích tham khảo. Airbnb hiện không cung cấp bảo hiểm du lịch hoặc xác nhận các sản phẩm hay dịch vụ của bất kỳ công ty, đại lý hoặc đơn vị môi giới bảo hiểm du lịch nào.

Bạn có cần bảo hiểm du lịch không?

Du khách có thể nên cân nhắc việc mua bảo hiểm du lịch. Nhu cầu cá nhân có thể khác nhau, nhưng nhìn chung, có rất nhiều lợi ích khi bạn xem xét lựa chọn gói bảo hiểm cho mình.

Các gói bảo hiểm có thể bao gồm:

Hủy chuyến đi

Quyền lợi này có thể chi trả cho bạn khi bạn không thể thực hiện chuyến đi của mình vì một số lý do thuộc phạm vi bảo hiểm, như thời tiết hoặc công nhân đình công; ốm đau, thương tật hoặc tử vong; hoặc các gián đoạn liên quan đến công việc.

Gián đoạn chuyến đi

Quyền lợi này cho phép bạn được bồi hoàn các chi phí phát sinh nếu bạn cần kết thúc chuyến đi của mình sớm hơn sau khi chuyến đi đã bắt đầu.

Chi phí y tế

Quyền lợi này có thể bồi hoàn cho bạn các chi phí y tế mà bạn phải trả do bệnh tật hoặc tai nạn xảy ra trong chuyến đi.

Dịch vụ hỗ trợ khẩn cấp

Quyền lợi này có thể hỗ trợ cho các nhu cầu quan trọng phát sinh trong khi bạn đi du lịch như vận chuyển khẩn cấp, sơ tán vì lý do y tế, theo thư giới thiệu của bác sĩ, thị thực và hộ chiếu bị thất lạc hoặc bị đánh cắp.

Bảo vệ hành lý bị mất mát và hư hỏng

Quyền lợi này có thể bao trả trong trường hợp đồ đạc cá nhân của bạn bị thất lạc, bị đánh cắp hoặc bị hư hại trong suốt chuyến đi.

Hủy vì lý do bất kỳ (CFAR)

Quyền lợi này có thể bồi hoàn cho bạn chi phí toàn bộ chuyến đi hoặc một phần chi phí chuyến đi phát sinh nếu chuyến đi bị hủy vì bất kỳ lý do gì.

Mỗi chương trình đều có sự khác biệt. Bạn nên xem lại các điều khoản của hợp đồng bảo hiểm để xác định xem gói bảo hiểm có phù hợp với nhu cầu của bạn hay không.

Khi mua hợp đồng bảo hiểm du lịch, hãy xem kỹ các lý do thuộc phạm vi bảo hiểm cũng như các điều khoản, điều kiện và trường hợp loại trừ của hợp đồng bảo hiểm, bởi phạm vi bảo hiểm, gói bảo hiểm và các nhà cung cấp mỗi nơi mỗi khác. Lưu ý rằng bảo hiểm du lịch thường không chi trả cho “sự kiện lường trước được”, hay là sự kiện có cơ sở hợp lý để dự đoán là sẽ diễn ra, ngay cả khi sự kiện đó là một trong những lý do thuộc phạm vi bảo hiểm. Dịch bệnh do vi-rút corona (COVID-19) có thể được coi là sự kiện lường trước được và có thể không áp dụng một số loại bảo hiểm nhất định.

Nơi mua bảo hiểm du lịch

Các trang web tổng hợp các chương trình bảo hiểm du lịch tập hợp các gói bảo hiểm từ nhiều công ty bảo hiểm du lịch khác nhau để bạn có thể so sánh các gói và lựa chọn gói bảo hiểm với phạm vi bảo hiểm và giá cả phù hợp với nhu cầu của bạn.

Quote, compare, and purchase travel insurance at InsureMyTrip.

The above link has been provided by a travel insurance aggregator and is available in the USA and Canada. It is not a recommendation or endorsement of the aggregator or any insurance products available through it, some of which may not be available in all states, provinces, or territories.

Những điều cần lưu ý

Đọc phần chữ in nhỏ.

Hợp đồng bảo hiểm của bạn có chứa thông tin chi tiết về các quyền lợi được bảo hiểm và các trường hợp loại trừ. Trong thời gian bạn đi du lịch, hãy đảm bảo rằng bạn luôn có thể truy cập hợp đồng bảo hiểm, đề phòng trường hợp có chuyện gì đó xảy ra và bạn cần gửi yêu cầu bồi thường.

Hãy tìm hiểu quanh bạn.

Bạn có nhiều lựa chọn, vì vậy hãy nhớ so sánh giá cả và các quyền lợi bảo hiểm.

Xem lại hợp đồng bảo hiểm của bạn thật kỹ và đặt câu hỏi.

Hãy liên hệ với nhà cung cấp nếu có câu hỏi sau khi xem xét phạm vi bảo hiểm, điều khoản, điều kiện và các trường hợp loại trừ.

Kiểm tra phạm vi bảo hiểm hiện tại của bạn.

Một số công ty thẻ tín dụng có thể cung cấp các gói bảo hiểm du lịch và các quyền lợi khác, chẳng hạn như bảo hiểm thuê xe. Một số hợp đồng bảo hiểm của chủ sở hữu nhà có thể bao trả trong trường hợp bị trộm cắp hoặc mất đồ đạc cá nhân trong khi bạn vắng nhà. Bạn cũng có thể mua bảo hiểm thông qua chủ lao động.

Giải đáp những thắc mắc của bạn

Bảo hiểm du lịch có bao trả cho các yêu cầu bồi thường liên quan đến đại dịch COVID-19 không?

Khi mua bất kỳ hợp đồng bảo hiểm nào, hãy chắc chắn bạn hiểu các điều khoản và điều kiện của hợp đồng. Các trường hợp đã biết hoặc có thể dự đoán trước được như đợt bùng phát vi-rút corona mới (COVID-19) và các sự kiện đã biết khác có khả năng bị loại trừ khỏi hầu hết các hợp đồng bảo hiểm và có thể không được bao trả.

Nếu bạn đã mua bảo hiểm trước khi xảy ra đợt bùng phát vi-rút corona mới (COVID-19), chúng tôi khuyên bạn nên xem lại thật kỹ hợp đồng của mình. Các yêu cầu bồi thường phát sinh từ đợt bùng phát vi-rút corona mới (COVID-19) có phạm vi bảo hiểm hạn chế. Ví dụ như bạn có thể được bảo hiểm nếu bạn thực sự bị bệnh hoặc bị cách ly, nhưng không được bảo hiểm nếu bạn hủy chuyến đi vì sợ vi-rút.

Tôi có nên mua bảo hiểm du lịch không?

Các gói bảo hiểm du lịch cung cấp một loạt các quyền lợi, có thể bao gồm bồi hoàn chi phí không hoàn lại cho việc hủy chuyến đi, gián đoạn hoặc trễ chuyến được xác định là không lường trước được, bồi hoàn chi phí y tế, các dịch vụ hỗ trợ khẩn cấp, bảo vệ hành lý bị mất và hư hỏng, trộm cắp tài sản cá nhân trong khi đi du lịch và nhiều quyền lợi khác. Bảo hiểm du lịch có bán sẵn trên thị trường, mặc dù phạm vi bảo hiểm, các gói bảo hiểm và nhà cung cấp khác nhau trên toàn cầu.

Bảo hiểm gián đoạn chuyến đi và bảo hiểm hủy chuyến đi có gì khác biệt?

Bảo hiểm gián đoạn chuyến đi có thể bồi hoàn cho bạn trong trường hợp chuyến đi của bạn bị gián đoạn vì một lý do thuộc phạm vi bảo hiểm. Bảo hiểm hủy chuyến đi có thể bồi hoàn cho bạn nếu chuyến đi của bạn bị hủy vì một lý do thuộc phạm vi bảo hiểm.

Thẻ tín dụng của tôi có bao gồm cả bảo hiểm du lịch hay không?

Một số thẻ tín dụng có thể cung cấp dịch vụ bảo vệ du lịch giới hạn dưới hình thức bảo hiểm du lịch hoặc các chương trình đền bù do hủy chuyến đi. Các chương trình có sự khác biệt về phạm vi, các trường hợp loại trừ và giới hạn bảo hiểm.

Các chương trình thẻ tín dụng có thể cung cấp:

  • Bảo vệ xe thuê (bao gồm cả phí do mất khả năng sử dụng)
  • Hành lý bị thất lạc hoặc hư hại
  • Bảo hiểm tử vong do tai nạn và/hoặc tai nạn máy bay
  • Hỗ trợ đi lại khẩn cấp và quyền lợi dịch vụ hậu cần

Chúng tôi khuyên bạn nên xem lại các quyền lợi mà thẻ tín dụng của bạn mang lại, bao gồm cả các quyền lợi về bảo hiểm du lịch mà bạn có được, tùy vào tư cách thành viên của bạn.