Tạo nên cảm giác thân thuộc là giá trị cốt lõi của chúng tôi

Cảm giác thân thuộc hay gắn kết sẽ không bao giờ đến nếu thiếu đi sự đa dạng và hòa nhập. Để tạo ra một thế giới nơi mọi người có thể Thuộc về Bất cứ đâu, chúng ta phải có những hành động cụ thể để xây dựng môi trường làm việc, nơi mọi người cảm thấy được chào đón và mọi tiếng nói được lắng nghe.

Giới tính của nhân viên Airbnb trên toàn cầu

Giới tính của nhân viên Airbnb trên toàn cầu

2018

2017


Giới tính của nhân viên Airbnb tại Hoa Kỳ

Giới tính của nhân viên Airbnb tại Hoa Kỳ

2018

2017


Sắc tộc và chủng tộc của nhân viên Airbnb tại Hoa Kỳ

Sắc tộc và chủng tộc của nhân viên Airbnb tại Hoa Kỳ

Lãnh đạo được định nghĩa là người có bậc 11 trở lên, có ít nhất một người báo cáo trực tiếp mà không phải là nhân viên tạm thời, nhân viên hợp đồng hoặc thực tập sinh.**
Đội ngũ Chuyên môn được định nghĩa là các nhóm Kỹ thuật, Sản phẩm, Thiết kế, Khoa học Dữ liệu (Phân tích) và Công nghệ Thông tin. Không bao gồm các Trợ lý điều hành và Điều phối viên nhóm.**
Nhóm Kỹ thuật bao gồm tất cả những người trong bộ phận Kỹ thuật của chúng tôi. Không bao gồm các Trợ lý điều hành và Điều phối viên nhóm.**

Able@

Able@ là một nhóm dành cho các nhân viên có các năng lực (và khiếm khuyết) khác nhau mà có thể hoặc không thể nhận ra, cũng như các đồng minh của chúng tôi. Able@ được xây dựng để phát triển năng lực và trao quyền cho các thành viên, đồng thời tham gia vào các nỗ lực vận động nhằm nâng cao nhận thức và tăng cường sự đón nhận và hỗ trợ đối với các nhu cầu đặc biệt của chúng tôi.

AirPride@

Nhóm AirPride@ gặp gỡ thường xuyên với sứ mệnh giữ cho Airbnb luôn là một nơi làm việc tuyệt vời cho tất cả những người trong cộng đồng LGBTQ. Chúng tôi tổ chức các sự kiện xã hội, hoạt động tình nguyện hướng đến cộng đồng LGBTQ và nâng cao nhận thức cho toàn thể công ty thông qua tổ chức các sự kiện như Kiêu hãnh hay ban đào tạo nội bộ.

Asians@

Nhóm Asians@ bao gồm các Nhóm Dân tộc & Văn hóa Châu Á và Thái Bình Dương (API), cung cấp một không gian dành cho việc hỗ trợ và vận động. Chúng tôi nỗ lực để đảm bảo mọi các thành viên cảm thấy mình thuộc về Airbnb, cả trong công ty và trong cộng đồng Chủ nhà & Khách trên toàn cầu của chúng tôi.

Black@

Nhóm Black@ luôn nỗ lực để đảm bảo rằng tất cả các thành viên đều tận hưởng cảm giác thuộc về Airbnb. Chúng tôi tạo ra một không gian chia sẻ an toàn để các nhân viên và đối tác người da màu thảo luận về đa dạng chủng tộc và sắc tộc trong công tác tuyển dụng, níu giữ nhân viên và các nỗ lực cộng đồng tại Airbnb.

Foreignairs@

Nhóm Foreignairs@ tự hào về bản sắc và xuất thân đa dạng của các nhân viên Airbnb. Chúng tôi chào đón người nhập cư và người bản địa trong cộng đồng nhân viên của mình cùng tham gia và chia sẻ kinh nghiệm, nguồn lực và những quan điểm thật sự về sự gắn kết ở khắp mọi nơi trên thế giới.

Juntos@

Juntos podemos! Nhóm Juntos@ tôn vinh sự tương đồng và đa dạng về văn hóa của mọi người. Chúng tôi cố gắng giáo dục, thúc đẩy và hỗ trợ cộng đồng Latinh thông qua các chương trình thiện nguyện, lễ hội, tập huấn và tiếp cận cộng đồng.

Natives@

Nhóm Natives@ được lập ra để giúp tất cả những người bản địa, người thổ dân Mỹ, thành viên của Các bộ tộc đầu tiên, người Inuit và người thổ dân có tiếng nói mạnh mẽ trong cộng đồng Airbnb. Chúng tôi bảo tồn sự sống của những nền văn hóa bằng cách thúc đẩy nhận thức và cùng tổ chức những dịp kỷ niệm nhằm nuôi dưỡng cảm giác tự hào cho tất cả những người cùng chia sẻ những di sản chung này.

Nerdettes@

Nhóm Nerdettes@ là nơi dành cho nữ giới trong lĩnh vực kỹ thuật, khoa học dữ liệu và trải nghiệm IT! Chúng tôi tổ chức các cuộc họp thường xuyên để chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ lẫn nhau vượt qua những trở ngại để mọi người cùng vươn lên. Hãy tham gia cùng chúng tôi vào bữa trưa hàng tháng và giới thiệu bản thân tới cộng đồng!

Parents@

Parents@ là nhóm hỗ trợ dành cho các nhân viên có con nhỏ và tâm huyết trong việc tạo ra một môi trường văn hóa lành mạnh cho phụ huynh và gia đình họ. Chúng tôi chia sẻ các nguồn lực về chăm sóc, giáo dục, nuôi dạy và du lịch cùng con cái, cũng như thời gian trở lại làm việc sau khi sinh và những vấn đề liên quan.

Tribe@

Tribe@ ban đầu là một nhóm dành cho những người quan tâm đến đời sống và văn hóa Do Thái tại Airbnb, rồi về sau đã phát triển thành một diễn đàn cho tất cả mọi người để chia sẻ về các vấn đề tôn giáo và văn hóa dân tộc của họ với cộng đồng nhân viên Airbnb. Chúng tôi gặp gỡ để chia sẻ các nguồn lực, kinh nghiệm và cùng nhau ăn mừng những mốc son và thành tích đạt được!

Veterans@

Nhóm Veterans@ tôn vinh sự đóng góp và hy sinh của các cựu binh quân đội. Chúng tôi hỗ trợ các mục đích nhân văn của cựu binh trong nội bộ và trong cộng đồng toàn cầu, bao gồm việc tuyển dụng các cựu chiến binh vào Airbnb và hỗ trợ cho các gia đình quân đội, các nhân viên phục vụ trong quân đội và các cựu binh khiếm khuyết/thương tật.

Women@

Nhóm Women@ Airfinity là một nơi an toàn cho tất cả nữ giới tại Airbnb và những người hỗ trợ họ. Chúng tôi tâm huyết trong việc duy trì một cộng đồng cởi mở để thảo luận về những thách thức mà phụ nữ phải đối mặt trong lĩnh vực công nghệ và các cơ hội hướng dẫn và hỗ trợ trong việc lãnh đạo tại Airbnb.