Chuyển đến nội dung

오사카 최고의 오코노미야키와 재래 시장 먹고 다니기

Kiểm tra các quy định hạn chế tại địa phương liên quan đến COVID-19 trước khi đặt chỗ

Trải nghiệm do Chieko tổ chức

2 giờ
Bao gồm đồ ăn, đồ uống
Tối đa 6 người
Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Hàn Quốc

Những điều bạn sẽ làm

지하철역에서 만남. 먼저 재래시장을 다니면서 맛있는 것들을 구경하고 먹어습니다.
재래시장에서 먹는 음식은 다음과 같습니다.
・타코야키
・닭 꼬치 나 고로케
・과자

마지막에 갈 오코노미야키 집는 가이드북에 나오지 않은 그래도 연예인들도 많이 가는 숨은 맛집을 소개합니다.
타코야끼도 오사카의 서울 후드입니다. 이 집은 밤늦게 가면 매진되었을 정도로 인기있습니다.
닭 꼬치와 고로케도 인기가 있습니다. 닭 꼬치는 주부들이 저녁 반찬으로 많이 사습니다. 고로케는 학교에서 돌아와고 배고픈 아이들의 인기 식품입니다.
오코노미야키 집은 가수들나 배우들이 숨어 먹으러가는 인기점입니다. 맛은 믿어주세요.

Cam kết đảm bảo an toàn của Chieko

Người tổ chức này cam kết thực hiện các hướng dẫn an toàn và vệ sinh liên quan đến COVID-19 của Airbnb – bao gồm việc tuân thủ các hướng dẫn về giãn cách xã hội, thực hành vệ sinh tốt và đảm bảo rằng tất cả người tham gia đều đeo khẩu trang.
Tìm hiểu thêm

Trải nghiệm đã bao gồm

 • Đồ ăn
  ・다코야키 1님분
  ・닭 꼬치 나 고로케 어느 쪽 1개
  ・과자 1개
  ・오코노미야키 1님분
 • Đồ uống
  페트병 물 1 병
  추가 음료수, 식당에서 술과 음료수는 각자 싸십시오.
  추가 음식도 각자 싸십시오.
Từ ₫1.410.447
/người
Không ngày nào còn trống

Gặp gỡ người tổ chức của bạn – Chieko

Tổ chức trải nghiệm trên Airbnb kể từ 2014
 • Đã xác minh danh tính
저는 이 동네에 살고온지25 년 이상. 이 동네를 사랑하고 동내 안내지도를 만드는 봉사 그룹 구성원입니다. 이 그룹에서 같은 트립하고 있습니다. 그래서 여기에있는 모든 구경할 만한 곳, 먹을 만한 것들 알고있습니다. 가이드북에 나오지 않은 그래도 연예인들도 많이 가는 숨은 맛집을 소개합니다. 친구들이 올 때마다 동안에 있는 식당이나 레스토랑에 같이 가니까 맛집들을 잘 알고 있습니다.
특히 오코노미야키는 오사카의 서울 후드라고되어 찰 알고 친구를도 자주 안내합니다. 게스트님들에 오사카 서울 푸드 중에서도 특별히 맛있는 오코노미 야키를 소개하고 싶습니다.
저는 모든 맛집 주인들이랑 친구사이이기 때문에 상점에서 특별한 것을 권할 수도 있습니다. 같이 즐겁게 걷읍시다!
Đồng chủ nhà:
Để bảo vệ khoản thanh toán của bạn, tuyệt đối không chuyển tiền hoặc liên lạc bên ngoài trang web hoặc ứng dụng Airbnb. Tìm hiểu thêm

Nơi bạn sẽ đến

최근에는 오사카에서도 재래시장들이 점점 없어지고 있습니다. 하지만 여기은 아직 가게들가 많이 남아있습니다. 그 재래시장에서 음식들은 몇겨나 먹고 마지막에 오코노미야키 집은개인 상점들에서는 슈퍼에는없는 신선하고 맛있는 상품이 많이 있습니다. 재래시장과 오코노미야키 집에 가는 사이에 뒷골목의 모습도 소개합니다. 옛날 집과 우물이 남아 있습니다.

Những điều cần biết

Chính sách hủy

Với mọi trải nghiệm, bạn đều có thể hủy và được hoàn tiền đầy đủ trong vòng 24 giờ sau khi mua hoặc muộn nhất 7 ngày trước khi trải nghiệm bắt đầu.

Yêu cầu đối với khách

Tối đa 6 khách từ 5 tuổi trở lên có thể tham dự. Phụ huynh cũng có thể mang theo trẻ dưới 2 tuổi.

Vật dụng nên mang theo

겅고 쉬운 굳두로 오십시오