Chuyển đến nội dung
Động vật nông trại

Avvicinamento al cavallo

Avvicinamento al cavallo

Duration:Tổng 1 giờ
Includes:Thiết bị
Languages:Được cung cấp bằng Tiếng Ý
Thông tin cập nhật về COVID-19. Truy cập Trung tâm trợ giúp để đọc các hướng dẫn về bảo vệ sức khỏe và an toàn của người tổ chức và khách khi tham gia Trải nghiệm Airbnb.

Thông tin về chủ nhà của bạn

I am an instructor qualified by the Italian Federation of Equestrian Tourism FITETREC ANTE. I live my life in the company of horses since the age of twenty. I want to share my passion with those like me who love horses and offer the opportunity to get to know this wonderful animal even to those who have not yet had a chance. Sono un istruttrice abilitata dalla Federazione Italiana di Turismo…
Maria Antonietta
Maria Antonietta
Maria Antonietta
Maria Antonietta

Chúng ta sẽ làm gì

What I propose is an educational moment of approaching the horse for adults and children, with the utmost respect for these beautiful creatures, with the utmost attention to safety and tranquility criteria to be able to learn while having fun and relaxing. Quello che propongo è un momento didattico di avvicinamento al cavallo rivolto ad adulti e bambini, nel massimo rispetto nei confronti di…

Tôi sẽ cung cấp những gì

Sports equipment, Outdoor gear, Safety equipment and Other
All the necessary equipment to live horse experience. Tutta l'attrezzatura necessaria a vivere un'esperienza a cavallo.

Vật dụng nên mang theo

Comfortable clothing suitable for an outdoor experience in the company of animals. - Abbigliamento comodo ed idoneo ad un esperienza all'aperto in compagnia di animali.

động vật

động vật

trong Trải nghiệm Airbnb
  • Tương tác có trách nhiệm

    Tất cả những người tổ chức phải tuân thủ các hướng dẫn được đưa ra bởi World Animal Protection.

  • Người tổ chức chuyên nghiệp, chu đáo

    Học hỏi từ các nhà sinh học, nhà bảo tồn, những người nông dân, v.v.

  • Động vật đa dạng

    Nhìn ngắm hơn 300 loài động vật, từ lạc đà alpaca đến ngựa vằn.

Nơi bạn sẽ đến

There are no guided tours besides the one at the "Cesine delle Brecce Equestrian Tourism Center". Non sono previste visite guidate oltre a quella presso il "Centro Turismo Equestre Cesine delle Brecce".

Những điều cần ghi nhớ

Chính sách hủy

Với mọi trải nghiệm, bạn đều có thể hủy và được hoàn tiền đầy đủ trong vòng 24 giờ sau khi mua hoặc muộn nhất 7 ngày trước khi trải nghiệm bắt đầu.

Chính sách liên lạc

Luôn trao đổi qua Airbnb. Để bảo vệ quá trình thanh toán của bạn, đừng bao giờ chuyển tiền hoặc liên lạc bên ngoài trang web hoặc ứng dụng Airbnb.

Yêu cầu đối với khách

Tối đa 10 khách từ 5 tuổi trở lên có thể tham dự. Phụ huynh cũng có thể mang theo trẻ dưới 2 tuổi.

What to bring

Comfortable clothing suitable for an outdoor experience in the company of animals. - Abbigliamento comodo ed idoneo ad un esperienza all'aperto in compagnia di animali.
Maria Antonietta
Avvicinamento al cavallo
Trải nghiệm mới
₫537.533/người
Trải nghiệm mới
₫537.533/người