Chuyển đến nội dung
Âm nhạc

프로 녹음실을 체험해보세요!

프로 녹음실을 체험해보세요!

Duration:Tổng 1 giờ
Includes:Thiết bị
Languages:Được cung cấp bằng Tiếng Hàn Quốc
Kiểm tra các khuyến nghị hoặc quy định hạn chế liên quan đến COVID-19 tại địa phương trước khi đặt chỗ. Airbnb đã mở lại các Trải nghiệm tham gia trực tiếp tại khu vực này. Vui lòng đọc và làm theo các khuyến nghị hoặc quy định hạn chế liên quan đến COVID-19 tại địa phương.

Thông tin về chủ nhà của bạn

저희는 부산의 여러 아티스트들과 음악 작업을 하고 있는 사운드 엔지니어로 히트웨이브 스튜디오라는 녹음실에서 음악을 하고 있어요. 저희는 둘 다 녹음 소프트웨어 회사 Avid 에서 인증한 Pro Tools 공인 유저이기도 해요. 제 트립은 녹음실을 꼭 뮤지션뿐만 아니라 일반인들도 경험해볼 수 있게 초점을 맞추고 있습니다.
명관
명관
명관
명관

Chúng ta sẽ làm gì

부산대학교 앞에 위치한 히트웨이브 스튜디오를 방문하여 1시간 동안 전문 장비들로 노래 한 곡을 녹음하게 될 거예요. 여러분은 이 한 시간 동안 전문 싱어가 되시는 거예요. 녹음실을 방문하시면 첫 번째로 녹음실의 구조가 어떤지, 어떻게 녹음이 되는지 구경하세요. 두 번째로 부르고 싶은 노래를 정하면 저희가 반주를 찾아드릴게요. 반주가 없을 수 있으니 미리 두 곡 정도 생각해오시면 좋아요. 마지막으로 부스 안에서 노래를 부르시면 저희가 녹음해서 이메일로 음원을 보내드려요. 오시는 분들께 히트웨이브 굿즈를 선물로 드려요.

Tôi sẽ cung cấp những gì

Thiết bị
녹음에 필요한 여러 장비를 제공해요. 예를 들어 실제 음반 녹음에 사용하는 마이크 같은 장비들이요.

Vật dụng nên mang theo

노래하고 싶은 음악을 생각해오세요! 후보가 많을수록 좋습니다.

Nơi bạn sẽ đến

저희 트립은 부산 히트웨이브 스튜디오에서 진행돼요. 부산의 뮤지션들이 실제 작업하는 공간을 보고 체험하실 수 있어요.

Những điều cần ghi nhớ

Chính sách hủy

Với mọi trải nghiệm, bạn đều có thể hủy và được hoàn tiền đầy đủ trong vòng 24 giờ sau khi mua hoặc muộn nhất 7 ngày trước khi trải nghiệm bắt đầu.

Chính sách liên lạc

Luôn trao đổi qua Airbnb. Để bảo vệ quá trình thanh toán của bạn, đừng bao giờ chuyển tiền hoặc liên lạc bên ngoài trang web hoặc ứng dụng Airbnb.

Yêu cầu đối với khách

Tối đa 4 khách từ 18 tuổi trở lên có thể tham dự.

Giấy tờ tùy thân do chính phủ cấp

Bạn cần chụp ảnh bản thân mình, giống với ảnh trên giấy tờ tùy thân của bạn. Điều này giúp Airbnb xác nhận được người đang thực sự trải nghiệm là ai. Bạn sẽ chỉ cần thực hiện việc này một lần.

What to bring

노래하고 싶은 음악을 생각해오세요! 후보가 많을수록 좋습니다.

Trải nghiệm Airbnb được kiểm định về chất lượng

Trải nghiệm Airbnb được kiểm định về chất lượng

  • Chuyên gia địa phương

    Được dẫn dắt bởi người dân địa phương yêu thích nơi họ sinh sống và những việc họ làm.

  • Nhóm nhỏ

    Với quy mô nhóm thân mật, bạn sẽ không bao giờ bị mất kiểm soát.

  • Tiêu chuẩn cao

    Mỗi trải nghiệm đều được đánh giá về khả năng tiếp cận địa điểm độc đáo.

명관
프로 녹음실을 체험해보세요!
Trải nghiệm mới
₫596.646/người
Trải nghiệm mới
₫596.646/người