Chuyển đến nội dung

팔공산 자연과 예술작품과 함께하는 다도 배우기

Thông tin cập nhật về COVID-19.

Truy cập Trung tâm trợ giúp để đọc các hướng dẫn về bảo vệ sức khỏe và an toàn của người tổ chức và khách khi tham gia Trải nghiệm Airbnb.
Learn More

Trải nghiệm do 영숙 tổ chức

60 phút
Bao gồm đồ uống
Tối đa 10 người
Ngôn ngữ: Tiếng Hàn Quốc

Những điều bạn sẽ làm

- 다도를 하는 마음가짐과 자세를 알아봅니다. (겸손과 배려의 마음)
- 다기에 대한 명칭과 상징성을 알아봅니다.(차호, 다관, 숙우, 찾잔)
- 차를 마시는 방법을 알아봅니다.(색을 보는 법, 향을 맡는 법, 마시는 법)
- 차를 직접 만들어 봅니다.
- 배운 내용을 바탕으로 다도를 즐깁니다.

Trải nghiệm đã bao gồm

  • Đồ uống
    3~4종의 차와 다식
Từ ₫239.940
/người
Không ngày nào còn trống

Gặp gỡ người tổ chức của bạn – 영숙

Tổ chức trải nghiệm trên Airbnb kể từ 2019
  • Đã xác minh danh tính
-예술품 수집가로 10년간 수집한 예술품과 골동품으로 현재 갤러리를 운영 중
-10년간 차문화를 즐겨왔으며, 다도교실에서 강의를 한 경력이 있음
-명장이 만든 다기를 소장하고 있음
-각종 차를 직접 재배하고 채취하여 수제차를 만들 수 있음
=> 이러한 배경을 바탕으로 멋진 자연속(팔공산) 갤러리에서 명장들의 작품을 감상하며 다도의 참 기쁨을 배우고 익일 수 있는 프로그램을 운영하고 있음
Để bảo vệ khoản thanh toán của bạn, tuyệt đối không chuyển tiền hoặc liên lạc bên ngoài trang web hoặc ứng dụng Airbnb. Tìm hiểu thêm

Nơi bạn sẽ đến

도자기, 그림, 고가구, 바느질 작품들이 전시된 갤러리
산속에 위치했으며, 인근에 가산산성/동화사 등 관광명소가 있음

Những điều cần biết

Chính sách hủy

Với mọi trải nghiệm, bạn đều có thể hủy và được hoàn tiền đầy đủ trong vòng 24 giờ sau khi mua hoặc muộn nhất 7 ngày trước khi trải nghiệm bắt đầu.

Yêu cầu đối với khách

Tối đa 10 khách từ 18 tuổi trở lên có thể tham dự.