Các đề xuất sẽ hiển thị sau khi nhập thông tin vào thanh tìm kiếm. Sử dụng mũi tên lên và xuống để xem. Sử dụng phím Enter để chọn. Nếu lựa chọn của bạn là một cụm từ, cụm từ đó sẽ được gửi để tìm kiếm. Nếu đề xuất là một liên kết, trình duyệt sẽ điều hướng đến trang đó.
Hướng dẫn thực hiện
Chủ nhà/Người tổ chức

Đồng chủ nhà: Giới thiệu

Co-Hosts help listing owners take care of their home and guests. They're often a family member, neighbor, trusted friend, or someone the Host has hired to help with the listing. Hosts can always contact co-hosts by phone or email.

Hosts and Co-Hosts need to communicate well and be clear about:

  • Hosting responsibilities: Who does what
  • Earnings: How much of the reservation income goes to the Co-Host
  • Expenses: How the Co-Host will be reimbursed

There are several ways to share hosting responsibilities. Find out the difference between Co-Hosts and hosting teams

Getting started

As a Co-Host, you’ll need the listing owner to add you to their listing. Learn more about what Co-Hosts can do and how Co-Hosts are added to listings.

Bài viết này có giúp ích cho bạn không?

Bài viết liên quan