Chuyển đến nội dung
  Điều hướng về phía trước để truy cập kết quả được đề xuất
  Thời gian chờ đợi đang diễn ra lâu hơn bình thường
  Do đại dịch vi-rút corona (COVID-19), chúng tôi hiện đang nhận được một số lượng lớn các yêu cầu và hoạt động trong tình trạng đội ngũ nhân viên bị cắt giảm. Nếu đặt phòng của bạn bắt đầu sau hơn 72 giờ tới, vui lòng liên hệ với chúng tôi khi gần đến ngày nhận phòng hơn để chúng tôi có thể hỗ trợ những người đang cần trợ giúp ngay lập tức. Để thay đổi hoặc hủy đặt phòng, hãy vào trang chuyến đi hoặc bảng điều khiển đón tiếp khách.

  Làm cách nào để gửi khiếu nại về các trường hợp bất khả kháng?

  Lưu ý: Nếu bạn cần hủy đặt phòng vì vi-rút corona (COVID-19), vui lòng xem lại bài viết về các tùy chọn hủy của chúng tôi.

  Phương thức hủy

  Nếu bạn phải hủy vì trường hợp bất khả kháng nằm ngoài tầm kiểm soát của bạn:

  1. Hãy đọc Chính sách trường hợp bất khả kháng của chúng tôi để kiểm tra xem trường hợp của bạn có thuộc phạm vi chính sách hay không
  2. Đảm bảo bạn có sẵn mọi giấy tờ bắt buộc
  3. Hủy đặt phòng hoặc Trải nghiệm Airbnb

  Phương thức áp dụng

  Nếu đặt phòng/đặt chỗ của bạn thuộc trường hợp bất khả kháng được công nhận, bạn sẽ nhận được thông báo cho biết đặt phòng/đặt chỗ của bạn đủ điều kiện được hủy miễn phạt và được hoàn tiền đầy đủ nếu bạn là khách.

  Nếu đặt phòng/đặt chỗ của bạn không tự động đủ điều kiện, hãy tiếp tục hủy đặt phòng/đặt chỗ, sau đó liên hệ với chúng tôi để nộp yêu cầu bồi thường. Chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn thực hiện các bước tiếp theo, bao gồm gửi tất cả các loại giấy tờ bắt buộc và chờ nhóm chúng tôi xem xét trường hợp của bạn. Yêu cầu bồi thường phải được gửi trong vòng 14 ngày kể từ ngày hủy.

  Bạn có nhận được sự trợ giúp cần thiết không?