Chuyển đến nội dung
  Điều hướng về phía trước để truy cập kết quả được đề xuất
  Thông tin cập nhật về COVID-19
  Để tìm các tùy chọn hủy và hoàn tiền, hãy chọn đặt phòng/đặt chỗ từ trang Chuyến đi. Chính sách trường hợp bất khả kháng của chúng tôi chỉ áp dụng cho một số đặt phòng/đặt chỗ nhất định. Nếu ngày nhận phòng/bắt đầu trải nghiệm của bạn diễn ra sau ngày 15 tháng 7, vui lòng trở lại đây vào ngày 15 tháng 6 năm 2020 để tìm hiểu thông tin cập nhật.

  Chính sách hủy của Airbnb áp dụng cho nơi ở là gì?

  Lưu ý: Nếu bạn cần hủy đặt phòng vì vi-rút corona (COVID-19), vui lòng xem lại bài viết về các tùy chọn hủy của chúng tôi.

  Trên Airbnb, chủ nhà đặt ra các chính sách hủy để áp dụng khi khách đặt phòng. Các điều khoản khác nhau tùy vào địa điểm và khoảng thời gian còn lại tính đến lúc nhận phòng.

  Bạn sẽ tìm thấy thông tin hủy ở cuối trang nhà/phòng cho thuê cho địa điểm mà bạn muốn đặt. Bạn cũng có thể xem lại chính sách hủy trước khi đặt phòng. Sau khi đặt phòng, bạn sẽ nhìn thấy nội dung chi tiết trong email xác nhận đặt phòng và trang Chuyến đi của bạn.

  Chủ nhà lựa chọn trong số các chính sách hủy đã được chuẩn hóa mà chúng tôi thực thi nhằm bảo vệ cả chủ nhà và khách. Các chính sách khả dụng bao gồm chính sách hủy Linh hoạt, Thông thường và Khắt khe. Chính sách hủy cho thời gian ở Dài hạn tự động áp dụng cho tất cả các đặt phòng từ 28 đêm trở lên. Đối với một số nơi ở, chủ nhà cho khách được lựa chọn chính sách hủy không hoàn tiền hoặc có hoàn tiền, mỗi lựa chọn đi kèm một mức giá và bộ điều khoản khác nhau.

  Các chính sách hủy khác nhau áp dụng cho đặt phòng tại Ýđặt phòng của khách Hàn Quốc có chính sách hủy Khắt khe.

  Để hủy đặt phòng và xem lại các mức phạt:

  1. Vào mục Chuyến đi và tìm chuyến đi bạn muốn hủy
  2. Nhấp vào Hiển thị thông tin chuyến đi
  3. Nhấp vào Thay đổi hoặc hủy
  Bạn có nhận được sự trợ giúp cần thiết không?