Chuyển đến nội dung
  Điều hướng về phía trước để truy cập kết quả được đề xuất
  Thông tin cập nhật về COVID-19
  Để tìm các tùy chọn hủy và hoàn tiền, hãy chọn đặt phòng/đặt chỗ từ trang Chuyến đi. Chính sách trường hợp bất khả kháng của chúng tôi chỉ áp dụng cho một số đặt phòng/đặt chỗ nhất định. Nếu ngày nhận phòng/bắt đầu trải nghiệm của bạn diễn ra sau ngày 15 tháng 7, vui lòng trở lại đây vào ngày 15 tháng 6 năm 2020 để tìm hiểu thông tin cập nhật.

  Trải nghiệm Airbnb là gì?

  Experiences are activities designed and led by inspiring locals. They go beyond typical tours or classes by immersing guests in a host’s unique world.

  For hosts

  You do not need to host your home on Airbnb in order to host an experience. Experiences are an opportunity for anyone to share their hobbies, skills, or expertise with the world, without needing an extra room.

  For guests

  You do not need to stay in a home on Airbnb in order to book an experience.

  Experiences last a few hours on average. They can range from workshops to long treks, and are available for various skill levels and interests. All experiences are reviewed by Airbnb to make sure they meet our experience quality standards.

  If you’d like to reserve your spot on an experience, learn how to book an experience. You can also learn how to host an experience.

  Bạn có nhận được sự trợ giúp cần thiết không?
  Bạn đã sẵn sàng tổ chức trải nghiệm?
  Hãy tiếp tục chia sẻ hoạt động yêu thích của bạn với khách.
  Tìm hiểu thêm