Các đề xuất sẽ hiển thị sau khi nhập thông tin vào thanh tìm kiếm. Sử dụng mũi tên lên và xuống để xem. Sử dụng phím Enter để chọn. Nếu lựa chọn của bạn là một cụm từ, cụm từ đó sẽ được gửi để tìm kiếm. Nếu đề xuất là một liên kết, trình duyệt sẽ điều hướng đến trang đó.
Hướng dẫn thực hiện
Khách

Đặt trải nghiệm

Wine tastings. Survival workshops. Horseback riding. Airbnb Experiences truly offer something for everyone.

It’s easy to book—just find the Experiences section on the Airbnb website or app. You can choose a specific city and dates, or browse through all experiences. Keep in mind, experience availability is set by the individual Host.

Need a great staycation activity? You don’t need to have a home booked on Airbnb in order to book an experience.

Before you book

Take a minute to review the guest requirements and any other guidelines set by the Host. Not all experiences are appropriate for all age levels and some experiences require special skills. Got questions? Feel free to Contact the Host

Booking multiple experiences

You can book as many experiences as you can handle! Just cross-check schedules to avoid booking experiences that overlap.

Bài viết này có giúp ích cho bạn không?

Bài viết liên quan

Nhận sự trợ giúp về đặt phòng/đặt chỗ, tài khoản và các vấn đề khác.
Đăng nhập hoặc đăng ký