Chuyển đến nội dung
  Điều hướng về phía trước để truy cập kết quả được đề xuất
  Thời gian chờ đợi đang diễn ra lâu hơn bình thường
  Do đại dịch vi-rút corona (COVID-19), chúng tôi hiện đang nhận được một số lượng lớn các yêu cầu và hoạt động trong tình trạng đội ngũ nhân viên bị cắt giảm. Nếu đặt phòng của bạn bắt đầu sau hơn 72 giờ tới, vui lòng liên hệ với chúng tôi khi gần đến ngày nhận phòng hơn để chúng tôi có thể hỗ trợ những người đang cần trợ giúp ngay lập tức. Để thay đổi hoặc hủy đặt phòng, hãy vào trang chuyến đi hoặc bảng điều khiển đón tiếp khách.

  Chính sách hủy áp dụng cho Trải nghiệm Airbnb là gì?

  Standard cancellation policy

  For a full refund, cancel at least 7 days before the experience is scheduled to start or within 24 hours of purchase.

  Cancellation policy for Airbnb Adventures

  Adventures take place over multiple days and include overnight stays. For these adventures, you can receive a full refund if you cancel at least 30 days before the adventure is scheduled to start, or within 24 hours of purchase.

  Rescheduling

  You can reschedule the date or time of your experience (or add or remove guests) within 24 hours of booking, and up to 72 hours before the experience is scheduled to start. 

  If you reschedule an experience, the cancellation policy is based on the original purchase time and original start date of the experience.

  Cancellations related to identification

  Some experiences require the primary booker to provide ID before attending. If you don’t complete this process within 3 days of purchase, the entire reservation will be canceled and fully refunded.

  Cancellations due to weather

  If weather creates a safety concern, either before or during the experience, the host may cancel the experience. If this happens, you will be fully refunded.

  Cancellations due to an emergency

  Refer to the extenuating circumstances policy if you need to cancel due to an emergency. We may ask you to provide documentation.

  Cancellation policy for hosts

  If you’re a host, refer to the experience host cancellation policy.

  Bạn có nhận được sự trợ giúp cần thiết không?
  Bạn đã sẵn sàng tổ chức trải nghiệm?
  Hãy tiếp tục chia sẻ hoạt động yêu thích của bạn với khách.
  Tìm hiểu thêm

  Đăng nhập để được hỗ trợ cá nhân hóa

  Nhận trợ giúp về đặt phòng, tài khoản và nhiều vấn đề khác.
  Đăng ký