Chuyển đến nội dung
  Điều hướng về phía trước để truy cập kết quả được đề xuất
  Bùng phát vi-rút corona
  Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã tuyên bố đợt bùng phát vi-rút corona là tình trạng y tế khẩn cấp toàn cầu. Các chủ nhà/người tổ chức và khách bị ảnh hưởng có thể tìm kiếm thông tin trên trang Chính sách trường hợp bất khả kháng đối với vi-rút corona của chúng tôi.

  Trường số giấy phép hoặc số đăng ký là gì?

  Một số thành phố yêu cầu chủ nhà phải có số giấy phép hoặc số đăng ký để có thể đăng cho thuê nhà trên Airbnb. Trường này cho phép các chủ nhà đăng trực tiếp số đó lên mục cho thuê của mình nhằm tuân thủ luật pháp địa phương. Điều quan trọng cần lưu ý là không phải thành phố nào cũng yêu cầu chủ nhà đăng ký, cũng không phải tất cả chủ nhà đều phải đăng ký, do đó không có số này không hẳn là do chủ nhà không tuân thủ.

  Ở một số thành phố, bạn cũng có thể thấy dòng “Đăng ký với thành phố đang chờ xử lý” trong trường này. Điều này có nghĩa là chủ nhà đã bắt đầu quy trình đăng ký với thành phố, nhưng chưa được cấp số giấy phép hoặc số đăng ký. Bạn vẫn có thể hoàn toàn yên tâm khi đặt các nhà/phòng cho thuê này.

  Bạn cũng có thể thấy từ “Miễn” trong trường này. Điều này có nghĩa là nhà/phòng cho thuê của chủ nhà đó được miễn đăng ký với thành phố vì các lý do theo xác định của thành phố. Bạn cũng vẫn có thể hoàn toàn yên tâm khi đặt các nhà/phòng cho thuê này.

  Không giao dịch bên ngoài nền tảng

  Trong các trường hợp hiếm gặp, chủ nhà có thể lạm dụng trường này bằng cách nhập số điện thoại hoặc địa chỉ email và khuyến khích bạn liên hệ trực tiếp với họ để đặt phòng bên ngoài Airbnb. Điều quan trọng cần nhớ là nếu bạn giao dịch ngoài nền tảng, bạn không được bảo vệ theo Điều khoản dịch vụ, chính sách hủy và hoàn tiền, chương trình Bảo vệ chủ nhà, chương trình Bảo hiểm cho chủ nhà và các hình thức bảo vệ khác.

  Nếu có người yêu cầu bạn thanh toán cho đặt phòng bên ngoài hệ thống thanh toán trên trang web của chúng tôi hoặc nếu bạn cho rằng ai đó có thể đang lạm dụng trường này, hãy cho chúng tôi biết và nhấp vào biểu tượng lá cờ để báo cáo nhà/phòng cho thuê đó.

  Bạn có nhận được sự trợ giúp cần thiết không?