Chuyển đến nội dung
  Điều hướng về phía trước để truy cập kết quả được đề xuất
  Thông tin cập nhật về COVID-19
  Để tìm các tùy chọn hủy và hoàn tiền, hãy chọn đặt phòng/đặt chỗ từ trang Chuyến đi. Chính sách trường hợp bất khả kháng của chúng tôi chỉ áp dụng cho một số đặt phòng/đặt chỗ nhất định. Chúng tôi sẽ cập nhật thông tin vào ngày 1 và 15 hàng tháng.

  Làm thế nào để hủy yêu cầu đặt phòng?

  Bạn có thể hủy đặt phòng bất cứ lúc nào trước hoặc trong chuyến đi của mình.

  Để hủy đặt phòng:

  1. Vào mục Chuyến đi và tìm chuyến đi bạn muốn hủy
  2. Nhấp hoặc nhấn vào Hiển thị thông tin chuyến đi
  3. Từ trang tổng quan, nhấp hoặc nhấn vào Hiển thị thông tin chi tiết
  4. Nhấp hoặc nhấn vào Thay đổi hoặc hủy

  Bạn sẽ được chuyển đến một trang mới để chọn thay đổi hoặc hủy đặt phòng. Nếu chọn Hủy, bạn sẽ được chuyển tới quy trình hủy. Tại đây, bạn có thể tìm hiểu các tùy chọn hủy, bao gồm số tiền sẽ được hoàn lại cho bạn, cũng như xem lại yêu cầu hủy trước khi gửi đi.

  Quy trình thực hiện

  Nếu bạn hủy, số tiền hoàn lại sẽ được xác định theo chính sách hủy của chủ nhà. Chúng tôi sẽ cho bạn xem bảng chi tiết hoàn tiền trước khi bạn xác nhận hủy. Airbnb hoàn lại tất cả các khoản phí dịch vụ bằng hình thức phiếu giảm giá.

  Bài viết liên quan
  Bạn có nhận được sự trợ giúp cần thiết không?

  Đăng nhập để được hỗ trợ cá nhân hóa

  Nhận trợ giúp về đặt phòng, tài khoản và nhiều vấn đề khác.
  Đăng ký