Điều hướng về phía trước để truy cập kết quả được đề xuất

  Làm thế nào để hủy yêu cầu đặt phòng?

  Để hủy đặt phòng/đặt chỗ:

  1. Vào mục Chuyến đi và chọn chuyến đi mà bạn muốn hủy
  2. Nhấp vào Hiển thị thêm kế hoạch chuyến đi, sau đó nhấp vào Hiển thị thông tin chi tiết
  3. Nhấp vào Thay đổi hoặc hủy
  4. Nhấp vào Hủy đặt phòng/đặt chỗ

  Trước khi bạn hoàn tất quy trình hủy, chúng tôi sẽ cho bạn biết số tiền mà bạn sẽ nhận lại và lý do – tất cả phụ thuộc vào chính sách hủy áp dụng cho nơi ở của bạn. Toàn bộ thời gian được nêu đều theo múi giờ địa phương của nhà/phòng cho thuê.

  Nếu bạn buộc phải hủy vì một tình huống không thể tránh khỏi hoặc khẩn cấp, hãy tìm hiểu thêm về cách gửi yêu cầu giải quyết trường hợp bất khả kháng.

  Yêu cầu hoàn tiền đầy đủ trong thời gian ở của bạn

  Nếu bạn gặp phải một vấn đề nào đó trong thời gian ở, bạn có thể yêu cầu Chủ nhà hoàn tiền thông qua ứng dụng Airbnb. Bạn có thể yêu cầu hoàn tiền một phần nếu vẫn muốn tiếp tục ở lại hoặc có thể đề nghị Chủ nhà hoàn tiền đầy đủ nếu bạn muốn hủy đặt phòng hơn.

  Nếu Chủ nhà chấp thuận yêu cầu hoàn tiền của bạn, đặt phòng sẽ bị hủy và việc hoàn tiền sẽ được xử lý ngay lập tức. Chủ nhà sẽ có 1 giờ để phản hồi. Nếu họ không phản hồi, chúng tôi sẽ can thiệp để hỗ trợ.

  Bạn có nhận được sự trợ giúp cần thiết không?

  Bài viết liên quan