Các đề xuất sẽ hiển thị sau khi nhập thông tin vào thanh tìm kiếm. Sử dụng mũi tên lên và xuống để xem. Sử dụng phím Enter để chọn. Nếu lựa chọn của bạn là một cụm từ, cụm từ đó sẽ được gửi để tìm kiếm. Nếu đề xuất là một liên kết, trình duyệt sẽ điều hướng đến trang đó.
Hướng dẫn thực hiện
Khách

Nếu Chủ nhà/Người tổ chức hủy đặt phòng/đặt chỗ của bạn

While it’s extremely rare, sometimes a Host will cancel a reservation. We understand this changes your plans in a big way, so don’t worry—we’ll automatically give you a full refund. 

What happens next: You’ll get an email confirming the refund, with a link to check on your refund status. Refund times may differ depending on how you paid. 

If you want to rebook, you can start searching for another great listing now. 

Have questions? Check out our Guest Refund Policy. As always, you can always contact us if you need more help.  

Bài viết này có giúp ích cho bạn không?

Bài viết liên quan

Nhận sự trợ giúp về đặt phòng/đặt chỗ, tài khoản và các vấn đề khác.
Đăng nhập hoặc đăng ký