Chuyển đến nội dung
  Điều hướng về phía trước để truy cập kết quả được đề xuất
  Thời gian chờ đợi đang diễn ra lâu hơn bình thường
  Do đại dịch vi-rút corona (COVID-19), chúng tôi hiện đang nhận được một số lượng lớn các yêu cầu và hoạt động trong tình trạng đội ngũ nhân viên bị cắt giảm. Nếu đặt phòng của bạn bắt đầu sau hơn 72 giờ tới, vui lòng liên hệ với chúng tôi khi gần đến ngày nhận phòng hơn để chúng tôi có thể hỗ trợ những người đang cần trợ giúp ngay lập tức. Để thay đổi hoặc hủy đặt phòng, hãy vào trang chuyến đi hoặc bảng điều khiển đón tiếp khách.

  Khi nào tôi sẽ nhận được khoản hoàn tiền của mình?

  Most refunds arrive within 10 days, but for some payment methods and regions, it might take longer.

  We send your refund on the day your reservation is canceled. Once we send it, the refund is on its way, and your payment provider (for example, your bank or credit card issuer) will have the most up-to-date info about when funds will arrive.

  Here are estimates of when you can expect to see a refund—it all depends on how you paid and where you live:

  • Major credit cards, including prepaid credit and debit cards: 5-15 business days, except in Brazil, where it can take up to 2 credit card statements
  • Airbnb for Work credit: Within 24 hours
  • Airbnb gift credit: Within 24 hours
  • Alipay: 1 business day
  • Apple Pay: Within 24 hours
  • Aura: Up to 2 credit card statements
  • Elo: Up to 2 credit card statements
  • Google Pay: Within 24 hours
  • Hipercard: Up to 2 credit card statements
  • Hongbao credit: Within 24 hours
  • iDEAL: Up to 5 business days
  • PayPal: Within 24 hours
  • PayU: Up to 10 business days
  • Postepay: 7-15 business days
  • Sofort Überweisung: Up to 5 business days
  • WeChat Pay: 1 business day
  • Other payment methods: 15 business days