Chuyển đến nội dung
  Điều hướng về phía trước để truy cập kết quả được đề xuất
  Thông tin cập nhật về COVID-19
  Để tìm các tùy chọn hủy và hoàn tiền, hãy chọn đặt phòng/đặt chỗ từ trang Chuyến đi. Chính sách trường hợp bất khả kháng của chúng tôi chỉ áp dụng cho một số đặt phòng/đặt chỗ nhất định. Chúng tôi sẽ cập nhật thông tin vào ngày 1 và 15 hàng tháng.
  Khách

  Khi nào tôi sẽ nhận được khoản hoàn tiền của mình?

  Most refunds arrive within 10 days, but for some payment methods and regions, it might take longer.

  We send your refund on the day your reservation is canceled. Once we send it, the refund is on its way, and your payment provider (for example, your bank or credit card issuer) will have the most up-to-date info about when funds will arrive.

  Here are estimates of when you can expect to see a refund—it all depends on how you paid and where you live:

  • Major credit cards, including prepaid credit and debit cards: 5-15 business days, except in Brazil, where it can take up to 2 credit card statements
  • Airbnb for Work credit: Within 24 hours
  • Airbnb gift credit: Within 24 hours
  • Alipay: 1 business day
  • Apple Pay: Within 24 hours
  • Aura: Up to 2 credit card statements
  • Elo: Up to 2 credit card statements
  • Google Pay: Within 24 hours
  • Hipercard: Up to 2 credit card statements
  • Hongbao credit: Within 24 hours
  • iDEAL: Up to 5 business days
  • PayPal: Within 24 hours
  • PayU: Up to 10 business days
  • Postepay: 7-15 business days
  • Sofort Überweisung: Up to 5 business days
  • WeChat Pay: 1 business day
  • Other payment methods: 15 business days
  Bài viết liên quan
  Bạn có nhận được sự trợ giúp cần thiết không?
  Bạn không phải là khách?
  Chọn một vai trò khác để tìm trợ giúp phù hợp với bạn.