Các đề xuất sẽ hiển thị sau khi nhập thông tin vào thanh tìm kiếm. Sử dụng mũi tên lên và xuống để xem. Sử dụng phím Enter để chọn. Nếu lựa chọn của bạn là một cụm từ, cụm từ đó sẽ được gửi để tìm kiếm. Nếu đề xuất là một liên kết, trình duyệt sẽ điều hướng đến trang đó.
Hướng dẫn thực hiện

Vô hiệu hóa hoặc xóa tài khoản của bạn

We’d hate to see you go, but if you’ve decided to leave Airbnb, you have a couple of options. You can temporarily deactivate your account, which allows you to reactivate it later, or you can permanently delete it.

What happens when you deactivate your account?

If you're a Host, you also have the option to deactivate a listing without deactivating your entire account. Still thinking about deactivating your account? Here’s what happens:

 • Your profile will be hidden
 • Your listings will be hidden if you’re a Host
 • Some information, like your reviews, may remain visible to others
 • Airbnb will retain your account data so you can reactive in the future

To reactivate your account, contact us.

If you're a Host, you also have the option to deactivate a listing without deactivating your entire account.

Vô hiệu hóa tài khoản

1. Chuyển đến Tài khoản > Đăng nhập và bảo mật

2. Trong phần Tài khoản, nhấp vào Vô hiệu hóa

3. Chọn lý do bạn muốn vô hiệu hóa tài khoản

4. Nhấp vào Tiếp tục

5. Nhấp vào Vô hiệu hóa tài khoản

How does account deletion work?

When you permanently close and delete your account:

 • We’ll verify your identity for security purposes before accepting the request
 • Once your request is processed, your personal information will be permanently deleted, except for certain information that we’re legally required or permitted to retain, as outlined in our Privacy Policy.

Once your account is deleted, you can’t reactivate it, recover any data, or regain access. You'll need to set up a new account if you want to use Airbnb again. Learn more about exercising your data subject rights.

Deleting your account 

 1. Go to Account > Privacy & sharing
 2. Under Manage your account data, click Delete your account
 3. Choose which country you reside in
 4. Choose a reason why you deactivated your account
 5. Click Next
 6. Click Delete account

Alternatively, you can delete your account by visiting Manage your data.

Note: Different policies and procedures apply to users in mainland China. Contact us for more info.

Bài viết này có giúp ích cho bạn không?

Bài viết liên quan

Nhận sự trợ giúp về đặt phòng/đặt chỗ, tài khoản và các vấn đề khác.
Đăng nhập hoặc đăng ký