Chuyển đến nội dung
  Điều hướng về phía trước để truy cập kết quả được đề xuất

  Chính sách trường hợp bất khả kháng và đại dịch vi-rút corona (COVID-19)

  Cập nhật ngày 19 tháng 3 năm 2020

  Ngày 11 tháng 3, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã tuyên bố sự bùng phát vi-rút corona, còn gọi là COVID-19, là đại dịch toàn cầu. Kể từ đó, sự bùng phát dịch đã phát triển nhanh chóng và các chính phủ trên toàn thế giới đã phải gấp rút hành động để làm chậm sự lây lan của COVID-19.

  Để ứng phó với tình hình này, chúng tôi bổ sung quy định sau đây liên quan đến đại dịch COVID-19 vào chính sách trường hợp bất khả kháng nhằm giúp bảo vệ và mang đến sự an tâm cho cộng đồng của mình. Vui lòng theo dõi trang này để biết các nội dung cập nhật về phạm vi áp dụng.

  Tóm tắt

  Các đặt phòng và đặt Trải nghiệm Airbnb được thực hiện vào hoặc trước ngày 14 tháng 3 năm 2020, có ngày nhận phòng trong khoảng từ ngày 14 tháng 3 năm 2020 đến ngày 14 tháng 4 năm 2020 đều thuộc phạm vi áp dụng của chính sách này và có thể được phép hủy trước khi nhận phòng. Khách hủy sẽ được hoàn tiền đầy đủ và chủ nhà/người tổ chức trải nghiệm có thể hủy mà không bị tính phí hoặc không ảnh hưởng đến danh hiệu Chủ nhà siêu cấp của họ. Airbnb sẽ hoàn lại toàn bộ phí dịch vụ cho các yêu cầu hủy đủ điều kiện.

  Chính sách hủy của chủ nhà/người tổ chức sẽ được áp dụng như thường lệ đối với các đặt phòng/đặt chỗ được thực hiện sau ngày 14 tháng 3 năm 2020 và đối với các đặt phòng/đặt chỗ được thực hiện vào hoặc trước ngày 14 tháng 3 năm 2020, có ngày nhận phòng sau ngày 14 tháng 4 năm 2020. Các yêu cầu hủy được gửi trước ngày 14 tháng 3 năm 2020 sẽ được xử lý theo phạm vi áp dụng của trường hợp bất khả kháng có hiệu lực tại thời điểm gửi yêu cầu (không phải phạm vi áp dụng được mô tả ở đây).

  Nếu một đặt phòng/đặt chỗ đã bắt đầu rồi (đã quá thời điểm nhận phòng), trường hợp bất khả kháng này sẽ không được áp dụng.

  Các đặt phòng/đặt chỗ trong nội địa Trung Quốc đại lục đủ điều kiện theo quy định hiện có về trường hợp bất khả kháng đối với COVID-19 tại Trung Quốc đại lục. Đặt phòng Luxe hoặc Luxury Retreats được áp dụng theo Chính sách hoàn tiền cho khách Luxe.

  Các đặt phòng/đặt chỗ nào đủ điều kiện

  Các đặt phòng/đặt chỗ được thực hiện vào hoặc trước ngày 14 tháng 3 năm 2020

  Các đặt phòng và đặt Trải nghiệm Airbnb được thực hiện vào hoặc trước ngày 14 tháng 3 năm 2020, có ngày nhận phòng trong khoảng từ ngày 14 tháng 3 năm 2020 đến ngày 14 tháng 4 năm 2020 đều có thể được phép hủy trước khi nhận phòng. Điều này có nghĩa là khách hủy sẽ được hoàn tiền đầy đủ, chủ nhà/người tổ chức trải nghiệm có thể hủy mà không bị tính phí hoặc bị ảnh hưởng đến danh hiệu Chủ nhà siêu cấp của họ, và Airbnb sẽ hoàn lại toàn bộ phí dịch vụ.

  Các đặt phòng và đặt Trải nghiệm Airbnb được thực hiện vào hoặc trước ngày 14 tháng 3 năm 2020, có ngày nhận phòng sau ngày 14 tháng 4 năm 2020, hiện không đủ điều kiện được áp dụng theo các trường hợp bất khả kháng liên quan đến COVID-19. Chính sách hủy của chủ nhà/người tổ chức trải nghiệm sẽ được áp dụng như thường lệ.

  Nếu một đặt phòng/đặt chỗ đã bắt đầu rồi (đã quá thời điểm nhận phòng), trường hợp bất khả kháng này sẽ không áp dụng.

  Đặt phòng/Đặt chỗ được thực hiện sau ngày 14 tháng 3 năm 2020

  Các đặt phòng và đặt Trải nghiệm Airbnb được thực hiện sau ngày 14 tháng 3 năm 2020 sẽ không đủ điều kiện được áp dụng theo chính sách trường hợp bất khả kháng của chúng tôi ngoại trừ trường hợp khách hoặc chủ nhà/người tổ chức trải nghiệm hiện đang bị nhiễm COVID-19. Các trường hợp liên quan đến COVID-19 không đủ điều kiện được áp dụng bao gồm: gián đoạn giao thông và hủy chuyến; khuyến cáo và quy định hạn chế đi lại; khuyến cáo bảo vệ sức khỏe và cách ly; các thay đổi đối với luật hiện hành; và các lệnh khác của chính phủ như lệnh di tản, đóng cửa biên giới, cấm cho thuê ngắn hạn và các yêu cầu ở yên tại chỗ. Chính sách hủy của chủ nhà/người tổ chức trải nghiệm sẽ được áp dụng như thường lệ.

  Chính sách trường hợp bất khả kháng của chúng tôi nhằm mục đích bảo vệ khách và chủ nhà/người tổ chức khỏi các trường hợp bất khả kháng phát sinh sau khi đặt phòng/đặt chỗ. Kể từ sau khi Tổ chức Y tế Thế giới tuyên bố COVID-19 là đại dịch toàn cầu, chính sách trường hợp bất khả kháng sẽ không còn áp dụng vì COVID-19 và những hậu quả của đại dịch này không còn là điều không lường trước được hoặc ngoài dự kiến nữa. Hãy nhớ xem xét kỹ chính sách hủy của chủ nhà/người tổ chức khi đặt phòng/đặt chỗ và cân nhắc lựa chọn phương án linh hoạt.

  Phương thức áp dụng

  Nếu đặt phòng/đặt chỗ của bạn thuộc phạm vi áp dụng, đặt phòng/đặt chỗ đó sẽ được đánh dấu là đủ điều kiện trên trang thông tin đặt phòng (trong mục Chuyến đi nếu bạn là khách hoặc trong bảng điều khiển đón tiếp khách nếu bạn là chủ nhà/người tổ chức trải nghiệm).

  Đối với khách: Nếu bạn hủy đặt phòng/đặt chỗ đủ điều kiện, bạn sẽ được hoàn tiền đầy đủ và Airbnb sẽ hoàn lại toàn bộ phí dịch vụ. Bạn không cần liên hệ với chúng tôi trong trường hợp này. Tìm hiểu thêm về quy trình hoàn tiền.

  Đối với chủ nhà/người tổ chức trải nghiệm: Nếu bạn hủy đặt phòng/đặt chỗ đủ điều kiện, bạn sẽ không bị tính phí, trạng thái Chủ nhà siêu cấp sẽ không bị ảnh hưởng và Airbnb sẽ hoàn lại toàn bộ phí dịch vụ. Bạn không cần liên hệ với chúng tôi trong trường hợp này.

  Nếu đặt phòng/đặt chỗ của bạn không đủ điều kiện, chính sách hủy của chủ nhà/người tổ chức trải nghiệm sẽ được áp dụng như thường lệ. Chúng tôi khuyến khích bạn liên hệ với chủ nhà/người tổ chức trải nghiệm hoặc khách để trao đổi về việc hủy và hoàn tiền.

  Thông tin cập nhật và tài nguyên về vi-rút corona

  Chúng tôi đã tập hợp các bài viết để trợ giúp cộng đồng của mình trong thời gian này tại Trung tâm tài nguyên. Bạn có thể tìm thấy thông tin mới nhất về biện pháp ứng phó với COVID-19 của chúng tôi, từ các nội dung cập nhật chính sách đến tài nguyên hỗ trợ dành cho chủ/người tổ chức trải nghiệm nhà và khách. Một số tài nguyên trong số này bao gồm:

  Bạn cũng có thể đọc chính sách trường hợp bất khả kháng để tìm hiểu về phạm vi áp dụng của các trường hợp không liên quan đến COVID-19.

  Chúng tôi yêu cầu tất cả các thành viên cộng đồng lưu ý đến sự tôn trọng, hòa nhập và chính sách không phân biệt của chúng tôi khi tương tác với các thành viên khác trong cộng đồng.

  Chúng tôi sẽ tiếp tục xem xét việc áp dụng chính sách này. Vui lòng theo dõi trang này để biết các nội dung cập nhật và thông tin mới.

  Bạn có nhận được sự trợ giúp cần thiết không?

  Đăng nhập để được hỗ trợ cá nhân hóa

  Nhận trợ giúp về đặt phòng, tài khoản và nhiều vấn đề khác.
  Đăng ký