Chuyển đến nội dung
  Điều hướng về phía trước để truy cập kết quả được đề xuất
  Thời gian chờ đợi đang diễn ra lâu hơn bình thường
  Do đại dịch vi-rút corona (COVID-19), chúng tôi hiện đang nhận được một số lượng lớn các yêu cầu và hoạt động trong tình trạng đội ngũ nhân viên bị cắt giảm. Nếu đặt phòng của bạn bắt đầu sau hơn 72 giờ tới, vui lòng liên hệ với chúng tôi khi gần đến ngày nhận phòng hơn để chúng tôi có thể hỗ trợ những người đang cần trợ giúp ngay lập tức. Để thay đổi hoặc hủy đặt phòng, hãy vào trang chuyến đi hoặc bảng điều khiển đón tiếp khách.

  Tôi có những tùy chọn nào để hủy đặt phòng do vi-rút corona (COVID-19)?

  Tùy thuộc vào thời điểm đặt phòng, yêu cầu hủy của bạn có thể thuộc phạm vi chính sách trường hợp bất khả kháng của chúng tôi. Nếu đặt phòng của bạn không tự động đủ điều kiện, chúng tôi có các tùy chọn khác.

  Đối với khách

  Nếu đặt phòng của bạn không đủ điều kiện theo chính sách trường hợp bất khả kháng của chúng tôi, bạn có thể kiểm tra xem đặt phòng đó có các tùy chọn hủy linh hoạt hay không. Nếu có, bạn có thể sử dụng các tùy chọn thay đổi hoặc hủy tiêu chuẩn có sẵn.

  Yêu cầu chủ nhà hủy

  Nếu đặt phòng của bạn được thực hiện trước ngày 10 tháng 3 năm 2020, có ngày nhận phòng trước ngày 1 tháng 6 năm 2020, hoặc được thực hiện trong khoảng từ ngày 10 tháng 3 đến ngày 1 tháng 6 năm 2020, bạn có thể yêu cầu chủ nhà hủy trực tiếp và được hoàn tiền đầy đủ.

  Bạn cần đăng nhập vào tài khoản của mình trên trình duyệt web (không sử dụng ứng dụng Airbnb) để thực hiện việc này. Biểu ngữ trên trang Thay đổi hoặc hủy sẽ cung cấp thông tin về cách yêu cầu hoàn tiền từ chủ nhà của bạn.

  1. Vào mục Chuyến đi và tìm chuyến đi bạn muốn hủy
  2. Nhấp hoặc nhấn vào Hiển thị chi tiết chuyến đi
  3. Từ trang tổng quan, nhấp hoặc nhấn vào Hiển thị chi tiết
  4. Nhấp hoặc nhấn vào Thay đổi hoặc hủy
  5. Trong mục Hủy đặt phòng, nhấp hoặc nhấn vào Tiếp theo
  6. Chọn lý do hủy là COVID-19 (vi-rút corona)
  7. Nhấp hoặc nhấn vào Yêu cầu hoàn tiền đầy đủ

  Chủ nhà sẽ có tối đa 48 giờ để phản hồi hoặc 24 giờ nếu đặt phòng bắt đầu trong vòng một tuần. Nếu họ đồng ý hủy, chúng tôi sẽ gửi khoản tiền hoàn lại vào phương thức thanh toán ban đầu của bạn, bao gồm cả tiền phí dịch vụ. Tìm hiểu thêm về quy trình hoàn tiền.

  Nếu chủ nhà không đồng ý, bạn vẫn có thể hủy và số tiền hoàn lại sẽ được xác định theo chính sách hủy tiêu chuẩn của chủ nhà.

  Các tùy chọn khác

  Nếu đặt phòng của bạn không đủ tiêu chuẩn để được áp dụng chính sách trường hợp bất khả kháng hoặc chủ nhà không đồng ý hủy, bạn luôn có thể nhắn tin cho chủ nhà để tìm hiểu xem họ có sẵn sàng hoàn tiền nhiều hơn cho bạn hay không thông qua Trung tâm giải quyết.

  Đối với chủ nhà

  Nếu khách yêu cầu hủy, bạn sẽ nhận được email hỏi xem bạn có đồng ý hoàn lại toàn bộ số tiền hay không. Bạn có tối đa 48 giờ để phản hồi hoặc 24 giờ nếu thời gian nhận phòng trong vòng 7 ngày. Để trả lời yêu cầu:

  1. Từ email đó, nhấp hoặc nhấn vào Phản hồi khách và bạn sẽ được chuyển đến Airbnb
  2. Nhấp vào Hoàn tiền đầy đủ hoặc Từ chối hoàn tiền

  Nếu bạn đồng ý hoàn tiền đầy đủ, trạng thái Chủ nhà siêu cấp của bạn sẽ không bị ảnh hưởng.

  Các tùy chọn khác

  Nếu bạn muốn hủy đặt phòng vì lý do COVID-19 nhưng không đủ điều kiện theo chính sách trường hợp bất khả kháng của chúng tôi, hãy nhắn tin cho khách và yêu cầu họ hủy đặt phòng. Các hình phạt đối với chủ nhà không áp dụng nếu việc hủy là do khách thực hiện.

  Nếu khách không đồng ý hủy, bạn vẫn có thể hủy đặt phòng, tuy nhiên sẽ phải chịu phạt.

  Bạn có nhận được sự trợ giúp cần thiết không?

  Đăng nhập để được hỗ trợ cá nhân hóa

  Nhận trợ giúp về đặt phòng, tài khoản và nhiều vấn đề khác.
  Đăng ký