Chuyển đến nội dung
  Điều hướng về phía trước để truy cập kết quả được đề xuất

  Trung Quốc đại lục: Trường hợp bất khả kháng đối với đại dịch COVID-19

  Bài viết này giải thích phạm vi áp dụng của chính sách trường hợp bất khả kháng đối với đại dịch COVID-19 cho các đặt phòng/đặt chỗ của khách từ Trung Quốc đại lục cho chỗ ở và Trải nghiệm Airbnb tại Trung Quốc đại lục. Nếu một đặt phòng/đặt chỗ đã bắt đầu rồi (đã quá thời điểm nhận phòng), trường hợp bất khả kháng này sẽ không áp dụng. Tham khảo bài viết về trường hợp bất khả kháng đối với đại dịch COVID-19 toàn cầu để biết thông tin về các đặt phòng/đặt chỗ khác. Để hủy theo chính sách này, bạn sẽ cần phải xác nhận các dữ kiện của, và/hoặc cung cấp tài liệu hỗ trợ cho trường hợp bất khả kháng của mình.

  Các đặt phòng/đặt chỗ nào đủ điều kiện

  • Nếu khách đi từ Trung Quốc đại lục đến một địa điểm khác tại Trung Quốc đại lục, chính sách trường hợp bất khả kháng áp dụng cho mọi đặt phòng/đặt chỗ được thực hiện vào hoặc trước ngày 28 tháng 1 năm 2020, có ngày nhận phòng trong khoảng từ ngày 28 tháng 1 năm 2020 đến ngày 1 tháng 4 năm 2020.
  • Các đặt phòng/đặt chỗ nội địa được thực hiện vào hoặc trước ngày 28 tháng 1 năm 2020, có ngày nhận phòng sau ngày 1 tháng 4 năm 2020 hoặc đặt phòng/đặt chỗ nội địa được thực hiện sau ngày 28 tháng 1 năm 2020 sẽ không đủ điều kiện được áp dụng theo chính sách trường hợp bất khả kháng. Chính sách hủy của chủ nhà/người tổ chức sẽ được áp dụng như thường lệ, ngoại trừ trường hợp khách hoặc chủ nhà hiện đang bị nhiễm COVID-19.
  • Đối với bất kỳ đặt phòng nào ngoại trừ đặt phòng trong nội địa Trung Quốc đại lục, hãy tham khảo bài viết về trường hợp bất khả kháng đối với đại dịch COVID-19 toàn cầu của chúng tôi để tìm hiểu thông tin về phạm vi áp dụng.

  Phương thức áp dụng

  Nếu bạn là khách, bạn có thể xem lại chính sách hủy đặt phòng/đặt chỗ và tìm các tùy chọn hủy bằng cách chọn chuyến đi từ trang Chuyến đi. Nếu bạn là chủ nhà/người tổ chức, bạn sẽ tìm thấy thông tin trong bảng điều khiển đón tiếp khách.

  Nếu đặt phòng/đặt chỗ của bạn không đủ điều kiện, chính sách hủy của chủ nhà/người tổ chức sẽ được áp dụng như thường lệ. Chúng tôi khuyến khích bạn liên hệ với chủ nhà/người tổ chức hoặc khách để trao đổi về việc hủy và hoàn tiền.

  Thông tin khác

  Chúng tôi đã tập hợp các bài viết để hỗ trợ cộng đồng Airbnb trong thời gian này tại Trung tâm tài nguyên. Bạn có thể tìm thấy thông tin mới nhất về biện pháp ứng phó với COVID-19 của chúng tôi, từ các nội dung cập nhật chính sách đến tài nguyên hỗ trợ dành cho chủ nhà/người tổ chức và khách.

  Bạn cũng có thể đọc chính sách trường hợp bất khả kháng để tìm hiểu về phạm vi áp dụng đối với các trường hợp không liên quan đến COVID-19.

  Chúng tôi yêu cầu tất cả các thành viên cộng đồng lưu ý đến sự tôn trọng, hòa nhập và chính sách không phân biệt của chúng tôi khi tương tác với các thành viên khác trong cộng đồng.

  Chúng tôi sẽ tiếp tục xem xét việc áp dụng chính sách này. Vui lòng theo dõi trang này để biết các nội dung cập nhật và thông tin mới.

  Bạn có nhận được sự trợ giúp cần thiết không?

  Đăng nhập để được hỗ trợ cá nhân hóa

  Nhận trợ giúp về đặt phòng, tài khoản và nhiều vấn đề khác.
  Đăng ký