Chuyển đến nội dung
  Điều hướng về phía trước để truy cập kết quả được đề xuất
  Thời gian chờ đợi đang diễn ra lâu hơn bình thường
  Do đại dịch vi-rút corona (COVID-19), chúng tôi hiện đang nhận được một số lượng lớn các yêu cầu và hoạt động trong tình trạng đội ngũ nhân viên bị cắt giảm. Nếu đặt phòng của bạn bắt đầu sau hơn 72 giờ tới, vui lòng liên hệ với chúng tôi khi gần đến ngày nhận phòng hơn để chúng tôi có thể hỗ trợ những người đang cần trợ giúp ngay lập tức. Để thay đổi hoặc hủy đặt phòng, hãy vào trang chuyến đi hoặc bảng điều khiển đón tiếp khách.

  Tại sao Trải nghiệm Airbnb tôi đã đặt lại bị hủy?

  Ngày 11 tháng 3 năm 2020, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã tuyên bố sự bùng phát COVID-19 là đại dịch toàn cầu. Dựa trên hướng dẫn của chính phủ và các chuyên gia y tế công cộng về việc hạn chế giao tiếp xã hội, Trải nghiệm Airbnb đã bị tạm dừng vào ngày 18 tháng 3 năm 2020 và việc tạm dừng sẽ tiếp tục cho đến ít nhất là ngày 30 tháng 4 năm 2020 nhằm bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của cộng đồng.

  Chúng tôi tin rằng giải pháp này trong ngắn hạn là cần thiết để thực hiện bổn phận của chúng ta trong việc làm chậm sự lây lan của vi-rút, và trong dài hạn sẽ giúp đảm bảo các trải nghiệm vẫn luôn là một cách thức đáng tin cậy để kết nối với những người khác trên toàn thế giới.

  Điều gì sẽ xảy ra với các đặt chỗ

  Nếu đặt chỗ của bạn diễn ra trong khoảng từ ngày 18 tháng 3 đến ngày 30 tháng 4 năm 2020, đặt chỗ đó sẽ tự động bị hủy. Bạn đã hoặc sẽ được hoàn tiền đầy đủ vào phương thức thanh toán bạn đã dùng để đặt trải nghiệm. Tìm hiểu thêm về quy trình hoàn tiền.

  Đặt trải nghiệm sau ngày 30 tháng 4

  Bạn có thể đặt bất kỳ trải nghiệm còn trống nào sau ngày 30 tháng 4. Airbnb sẽ tiếp tục theo dõi tình hình trên toàn cầu và sẽ cập nhật cho cộng đồng của chúng tôi nếu có thay đổi.

  Chính sách hủy dành cho Trải nghiệm Airbnb

  Khi Trải nghiệm Airbnb tiếp tục lại, chính sách hủy dành cho trải nghiệm sẽ được áp dụng đối với mọi yêu cầu hủy. Các trường hợp hủy liên quan đến COVID-19 được giải quyết theo chính sách trường hợp bất khả kháng của chúng tôi. Hãy xem bài viết về trường hợp bất khả kháng liên quan đến COVID-19 của chúng tôi để tìm hiểu về phạm vi áp dụng của các trường hợp liên quan đến COVID-19.