Chuyển đến nội dung
  Điều hướng về phía trước để truy cập kết quả được đề xuất

  Chính sách trường hợp bất khả kháng có áp dụng cho yêu cầu đặt phòng/đặt chỗ của tôi trong thời gian diễn ra đại dịch COVID-19 không?

  Bài viết chính thức của chúng tôi giải thích chi tiết cách áp dụng chính sách trường hợp bất khả kháng cho các yêu cầu hủy do COVID-19.

  Dưới đây là yêu cầu tóm tắt để giúp bạn xác định xem đặt phòng/đặt chỗ của mình có đủ điều kiện hay không.

  Đặt phòng/đặt chỗ của bạn đủ điều kiện nếu tất cả những điều sau đây là đúng

  • Bạn đặt vào hoặc trước ngày 14 tháng 3 năm 2020
   • ngày nhận phòng/bắt đầu trải nghiệm diễn ra trong khoảng thời gian từ ngày mai đến Ngày 31 tháng 10 năm 2020
   • bạn vẫn chưa hủy
   • bạn vẫn chưa nhận phòng/tham gia trải nghiệm
   • bạn không thể hoàn tất đặt phòng/đặt chỗ do ảnh hưởng của đại dịch

  Nếu tất cả những thông tin đó là đúng sự thực, bạn có thể tự hủy và sẽ được cung cấp các tùy chọn để hủy và hoàn tiền trong quy trình này. Để hủy theo chính sách này, bạn sẽ cần cung cấp giấy tờ chứng minh hoặc chứng thực rằng bạn không thể hoàn tất đặt phòng/đặt chỗ do COVID-19.

  Lưu ý: Nếu mắc COVID-19, bạn có thể hủy theo chính sách này bất kể thông tin đặt phòng/đặt chỗ của bạn là gì bằng cách liên hệ với nhóm hỗ trợ cộng đồng của chúng tôi. Bạn sẽ phải xác minh thông tin này bằng giấy tờ chứng minh.

  Yêu cầu đặt phòng/đặt chỗ của bạn là không đủ điều kiện nếu bạn hủy đặt phòng/đặt chỗ do COVID-19 và bất kỳ điều nào sau đây là đúng

  • Đặt phòng/đặt chỗ được thực hiện sau ngày 14 tháng 3 năm 2020 hoặc
  • Ngày nhận phòng/bắt đầu trải nghiệm diễn ra sau Ngày 31 tháng 10 năm 2020 hoặc
  • YĐặt phòng/đặt chỗ đã bị hủy hoặc
  • Bạn đã nhận phòng/bắt đầu trải nghiệm

  Nếu bạn không đủ điều kiện và quyết định hủy, khoản tiền hoàn lại của bạn sẽ được xác định theo chính sách hủy của chủ nhà/người tổ chức và chúng tôi sẽ cho bạn biết số tiền đó trước khi bạn xác nhận hủy. Trong trường hợp này, khoản chi trả cho chủ nhà/người tổ chức và tiền hoàn lại cho khách sẽ được thanh toán theo chính sách hủy của chủ nhà/người tổ chức mà bạn đã đồng ý khi đặt phòng/đặt chỗ.

  Lưu ý: Khi đặt phòng bị hủy, Airbnb sẽ gửi mọi khoản chi trả cần thanh toán cho chủ nhà/người tổ chức và mọi khoản tiền cần hoàn lại cho khách theo đúng chính sách hủy của chủ nhà/người tổ chức. Vì lý do đó, các đặt phòng/đặt chỗ bị hủy trước khi chính sách bảo vệ được công bố hoặc gia hạn sẽ không được xem xét lại.

  Các tùy chọn khác nếu đặt phòng/đặt chỗ của bạn không đủ điều kiện

  Nếu kế hoạch của bạn linh hoạt, bạn có thể cân nhắc làm việc với chủ nhà/người tổ chức để dời đặt phòng/đặt chỗ sang một ngày khác.

  Bạn cũng có thể liên hệ với chủ nhà/người tổ chức để yêu cầu hoàn tiền bổ sung. Nếu đồng ý, họ có thể sử dụng Trung tâm giải quyết để chuyển tiền cho bạn một cách an toàn.

  Thông tin khác

  Chúng tôi liên tục theo dõi tình hình đại dịch COVID-19 và sẽ cập nhật thông tin về chính sách này vào ngày 1 và 15 hàng tháng. Nếu đặt phòng/đặt chỗ của bạn bắt đầu sau Ngày 31 tháng 10 năm 2020, vui lòng quay lại vào Ngày 1 tháng 10 năm 2020 để xem thông tin cập nhật về điều kiện.

  Bài viết liên quan
  Bạn có nhận được sự trợ giúp cần thiết không?

  Đăng nhập để được hỗ trợ cá nhân hóa

  Nhận trợ giúp về đặt phòng, tài khoản và nhiều vấn đề khác.
  Đăng ký