Các đề xuất sẽ hiển thị sau khi nhập thông tin vào thanh tìm kiếm. Sử dụng mũi tên lên và xuống để xem. Sử dụng phím Enter để chọn. Nếu lựa chọn của bạn là một cụm từ, cụm từ đó sẽ được gửi để tìm kiếm. Nếu đề xuất là một liên kết, trình duyệt sẽ điều hướng đến trang đó.
Chính sách cộng đồng

Bảo vệ quyền riêng tư của bạn

Để tạo ra một môi trường không chỉ thúc đẩy sự an toàn về không gian vật lý, mà còn cả sự an toàn và bảo mật thông tin cá nhân, một số hành vi và hoạt động nhất định không được chúng tôi cho phép.

Những điều chúng tôi cho phép

  • Cho phép Chủ nhà vào lại nhà: Chủ nhà có thể vào lại chỗ ở của họ hoặc vào phòng riêng của khách trong chỗ ở chung, trong thời gian đặt phòng chỉ khi có trường hợp khẩn cấp khách quan hoặc sau khi khách đã cho phép rõ ràng và khách đã hiểu rõ mục đích của việc vào nhà là gì và diễn ra khi nào.

Những điều chúng tôi không cho phép

  • Xâm phạm vật lý: Chủ nhà, khách và các bên liên kết với họ hoặc làm việc thay mặt họ không được phép tiếp cận hoặc cố gắng tiếp cận bất kỳ không gian riêng nào mà không có sự cho phép trước. Tại các chỗ ở chung, điều này đề cập đến phòng tắm khi khách ở bên trong, phòng ngủ hoặc giường trong phòng chung. Trong trường hợp đặt chỗ ở là toàn bộ nhà, điều này đề cập đến chính chỗ ở và chỗ ở xung quanh.
  • Sử dụng chỗ ở cá nhân của người khác: Chủ nhà, khách và các bên liên kết với họ hoặc làm việc thay mặt họ không được phép sử dụng chỗ ở của một thành viên cộng đồng khác mà không có mục đích chia sẻ nếu không có sự cho phép trước.
  • Can thiệp vào không gian riêng: Chủ nhà và khách không được hạn chế khả năng sử dụng không gian riêng của một cá nhân khác (trừ khi ở trong khu vực chung được thông báo trước), chẳng hạn như không cung cấp cửa ra vào không gian riêng hoặc tham gia vào các hoạt động xâm phạm quyền riêng tư như nhìn trộm.
  • Chia sẻ nội dung chưa được đồng ý: Các thông tin, ảnh hoặc video riêng tư hoặc bảo mật của các thành viên cộng đồng không được đăng công khai trừ khi đối tượng của bài đăng đã đồng ý.

Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ

Nếu bạn hoặc người khác cảm thấy bị đe dọa hoặc không an toàn, trước tiên vui lòng liên hệ với cơ quan thực thi pháp luật tại địa phương để được hỗ trợ. Ngoài ra, nếu bạn chứng kiến hoặc trải nghiệm hành vi đi ngược lại chính sách của chúng tôi, vui lòng thông báo cho chúng tôi biết.

Mặc dù các hướng dẫn này không bao gồm mọi tình huống có thể xảy ra, nhưng được thiết kế nhằm cung cấp hướng dẫn chung về chính sách cộng đồng của Airbnb.

Bài viết này có giúp ích cho bạn không?

Bài viết liên quan

Nhận sự trợ giúp về đặt phòng/đặt chỗ, tài khoản và các vấn đề khác.
Đăng nhập hoặc đăng ký