Các đề xuất sẽ hiển thị sau khi nhập thông tin vào thanh tìm kiếm. Sử dụng mũi tên lên và xuống để xem. Sử dụng phím Enter để chọn. Nếu lựa chọn của bạn là một cụm từ, cụm từ đó sẽ được gửi để tìm kiếm. Nếu đề xuất là một liên kết, trình duyệt sẽ điều hướng đến trang đó.
Hướng dẫn thực hiện
Khách

Tìm khoản thanh toán

You can find your upcoming and completed payments in Your payments. This includes payments you’ve made for Homes and Experiences reservations since 2018 and any related refunds.

Other payments and refunds

Here are some tips for finding other common transactions:

  • Resolution Center payments: Visit the Resolution Center.
  • Payment disputes (chargebacks): If you’ve disputed a charge, find out more about this process. If you’re not sure if you’ve received a refund yet, check your email or go to Trips and check for the receipt for your trip.
  • Donations: Go to Account > Payments & payouts > Donations.
  • Payments before 2018: If you need receipts or info for payments or refunds prior to 2018, contact Airbnb Support.

If you’re a Host, you’ll find your upcoming and completed payouts in your transaction history.

Bài viết này có giúp ích cho bạn không?

Bài viết liên quan

Nhận sự trợ giúp về đặt phòng/đặt chỗ, tài khoản và các vấn đề khác.
Đăng nhập hoặc đăng ký