Các đề xuất sẽ hiển thị sau khi nhập thông tin vào thanh tìm kiếm. Sử dụng mũi tên lên và xuống để xem. Sử dụng phím Enter để chọn. Nếu lựa chọn của bạn là một cụm từ, cụm từ đó sẽ được gửi để tìm kiếm. Nếu đề xuất là một liên kết, trình duyệt sẽ điều hướng đến trang đó.
Hướng dẫn thực hiện
Chủ nhà/Người tổ chức

Khi hàng xóm báo cáo vấn đề

It’s important to keep in touch, so we encourage Hosts and their neighbors to communicate directly to resolve any issues that might come up during a stay. Here are a few pointers to help you avoid potential disagreements with a neighbor:

  • Before the reservation begins, confirm with your guests that they’ve read and agreed to your house rules
  • In your house rules, select No for Parties or Events
  • Update your listing description to clearly prohibit parties and events
  • Set a maximum number of guests for your space
  • Inform guests of appropriate parking locations
  • Print out your house rules and any building rules and display them at your place
  • Let neighbors know when guests will be there

For more information, check out our Being a good neighbor Policy.

Bài viết này có giúp ích cho bạn không?

Bài viết liên quan

Nhận sự trợ giúp về đặt phòng/đặt chỗ, tài khoản và các vấn đề khác.
Đăng nhập hoặc đăng ký