Các đề xuất sẽ hiển thị sau khi nhập thông tin vào thanh tìm kiếm. Sử dụng mũi tên lên và xuống để xem. Sử dụng phím Enter để chọn. Nếu lựa chọn của bạn là một cụm từ, cụm từ đó sẽ được gửi để tìm kiếm. Nếu đề xuất là một liên kết, trình duyệt sẽ điều hướng đến trang đó.
Hướng dẫn thực hiện

Airbnb chạy tốt nhất trên trình duyệt Internet nào?

For the best experience using the Airbnb site, we suggest using the most up-to-date version of Google ChromeMozilla FirefoxMicrosoft Edge, or Opera.

Browser developers frequently make improvements to provide you with a faster, more secure online experience. Newer browsers also support a wider range of designs and features than older browsers.

Many features of the Airbnb website don't work with an outdated or unsupported browser—and we often can't provide technical support in this case.

Bài viết này có giúp ích cho bạn không?

Bài viết liên quan

Nhận sự trợ giúp về đặt phòng/đặt chỗ, tài khoản và các vấn đề khác.
Đăng nhập hoặc đăng ký