Điều hướng về phía trước để truy cập kết quả được đề xuất

  Thay đổi hoặc đặt lại mật khẩu của bạn

  Forget your password or having trouble logging in? We’ve been there. Time for a reset.

  Đặt lại mật khẩu

  1. Vào trang đặt lại mật khẩu
  2. Nhập địa chỉ email bạn dùng cho Airbnb
  3. Nhấp vào Gửi liên kết đặt lại mật khẩu

  Bạn sẽ nhận được liên kết đặt lại mật khẩu qua email.

  If you’ve requested the reset link more than once, make sure you're using the right email address. You may also need to disable your email service’s link preview (EX: Outlook) or mail-scanner feature, which could cause the link to expire before you open it.

  Thay đổi mật khẩu của bạn

  Nếu bạn biết mật khẩu hiện tại của mình và muốn thay đổi mật khẩu đó:

  1. Vào mục Tài khoản > Đăng nhập và bảo mật
  2. Bên cạnh Mật khẩu, nhấp vào Cập nhật
  3. Nhập mật khẩu hiện tại của bạn
  4. Nhập và xác nhận mật khẩu mới của bạn
  5. Nhấp vào Cập nhật mật khẩu

  Create a password to log in directly

  If you created an Airbnb account by connecting to Facebook, Google, Apple, or using your phone number, you weren’t required to create a password. But you also have the option to log in directly by creating a password. Here’s how:

  1. Log out of your Airbnb account
  2. Follow the steps above to reset your password
  Bạn có nhận được sự trợ giúp cần thiết không?

  Bài viết liên quan