Chuyển đến nội dung
  Điều hướng về phía trước để truy cập kết quả được đề xuất
  Thông tin cập nhật về COVID-19
  Để tìm các tùy chọn hủy và hoàn tiền, hãy chọn đặt phòng/đặt chỗ từ trang Chuyến đi. Chính sách trường hợp bất khả kháng của chúng tôi chỉ áp dụng cho một số đặt phòng/đặt chỗ nhất định. Chúng tôi sẽ cập nhật thông tin vào ngày 1 và 15 hàng tháng.
  Thông tin cơ bản trên Airbnb

  Làm thế nào để kiếm được tiền tích lũy từ việc giới thiệu bạn bè tham gia Airbnb?

  To earn credit, send a referral link to your friends. When a friend uses that link to join Airbnb, they’ll get credit that will automatically apply towards their first qualifying reservation with Airbnb. To get that credit, the person being invited needs to:

  • Be new to Airbnb, and not already have an Airbnb account
  • Sign up through the invite link
  • Make a reservation with the minimum total value (excluding guest fees or taxes) indicated in the referral invitation

  When your friend completes their first qualifying reservation, you'll earn credit to use for your own Airbnb reservations. You'll get the credit after your friend checks out, and it will show up automatically on the checkout page of a qualifying reservation, excluding fees and taxes.

  For each person you refer, there are two opportunities to earn travel credit. You earn credit when your friend completes a qualifying reservation as a guest, and also if they complete a qualifying reservation as a host. The amount you earn is different depending on whether you refer hosts or guests.

  To get all your current referral details, go to Invite Friends from your Airbnb account.

  Qualifying reservations

  To count as a qualifying reservation, a trip must have the minimum total value (excluding guest fees or taxes) indicated in the referral invitation, accompanying promotional materials, Airbnb website, or Airbnb mobile application for that type of reservation. Amounts may vary during promotional periods. Your available travel credits automatically appear on the checkout page. If the travel credits aren't automatically added, it means the reservation wasn’t worth enough. Credits can't apply to a trip that has already been paid for, but they will be applied to your next qualifying reservation.

  You can earn up to $5,000 USD total in travel credit, but credits expire one year from the date issued. For more details, read the full Airbnb Referral Program Terms and Conditions.

  Bài viết liên quan
  Bạn có nhận được sự trợ giúp cần thiết không?
  Không tìm thấy thông tin bạn cần?
  Tìm nội dung theo từng danh mục cụ thể trong các mục khác dưới đây của Trung tâm trợ giúp.