Chuyển đến nội dung
  Điều hướng về phía trước để truy cập kết quả được đề xuất

  Với tư cách là chủ nhà, hình thức phạt nào sẽ được áp dụng nếu tôi hủy đặt phòng?

  Do việc hủy đặt phòng sẽ làm gián đoạn kế hoạch của khách và ảnh hưởng đến sự tin tưởng đối với cộng đồng Airbnb, chúng tôi áp dụng các hình thức phạt sau cho các trường hợp chủ nhà hủy.

  Phí hủy

  Một khoản phí sẽ được khấu trừ vào khoản chi trả đầu tiên cho bạn sau khi hủy. Số tiền khấu trừ sẽ phụ thuộc vào thời điểm bạn chấp nhận đặt phòng và bạn hủy sớm bao lâu trước thời điểm nhận phòng:

  • Nếu hủy sớm hơn 7 ngày trước ngày nhận phòng, chúng tôi sẽ khấu trừ 50 USD vào lần chi trả tiếp theo cho bạn
  • Nếu hủy muộn hơn 7 ngày trước ngày nhận phòng, chúng tôi sẽ khấu trừ 100 USD vào lần chi trả tiếp theo cho bạn

  Bạn có thể được miễn phí hủy nếu đã hoàn thành ít nhất 10 đặt phòng liên tiếp không hủy, kể từ ngày bạn bắt đầu đón tiếp khách hoặc từ lần hủy gần nhất của bạn.

  Lịch không nhận khách/lịch bị chặn

  Lịch của bạn sẽ vẫn bị chặn và bạn sẽ không thể nhận đặt phòng khác cho các ngày có đặt phòng bị hủy.

  Đánh giá công khai

  Nếu bạn hủy trước ngày nhận phòng, sẽ có một đánh giá tự động được đăng trên hồ sơ nhà/phòng cho thuê của bạn, cho biết bạn đã hủy một trong các đặt phòng của mình. Bạn không thể gỡ các đánh giá này nhưng luôn có thể soạn phản hồi công khai để giải thích rõ lý do vì sao bạn cần hủy.

  Nếu bạn hủy vào ngày nhận phòng hoặc muộn hơn, khách được chọn để lại đánh giá công khai trên hồ sơ nhà/phòng cho thuê của bạn.

  Tạm ngưng tài khoản

  Nếu bạn hủy 3 đặt phòng trở lên trong một năm, chúng tôi có thể sẽ vô hiệu hóa mục cho thuê của bạn.

  Trừ khi đó là trường hợp bất khả kháng, chúng tôi sẽ không chấp nhận ngoại lệ nào.

  Danh hiệu Chủ nhà siêu cấp

  Để duy trì danh hiệu Chủ nhà siêu cấp, bạn phải tiếp tục đáp ứng các yêu cầu đối với Chủ nhà siêu cấp trong mỗi kỳ đánh giá. Một trong các yêu cầu đó là phải đảm bảo tỉ lệ hủy 1% trở xuống.

  Một số ít trường hợp ngoại lệ khi xét hình phạt cho chủ nhà do hủy: Nếu đặt phòng bị hủy do trường hợp bất khả kháng, chúng tôi có thể không áp dụng hình phạt đối với chủ nhà do hủy.

  Bạn có thể hủy đặt phòng nếu có lý do hợp lệ để tin tưởng là đặt phòng là để tổ chức một bữa tiệc không được cho phép và Đặt ngay phòng miễn phạt trong một số trường hợp nhất định. Tìm hiểu thêm

  Bạn có nhận được sự trợ giúp cần thiết không?
  Bài viết liên quan