Chuyển đến nội dung
    Điều hướng về phía trước để truy cập kết quả được đề xuất
    Thông tin cập nhật về COVID-19
    Để tìm các tùy chọn hủy và hoàn tiền, hãy chọn đặt phòng/đặt chỗ từ trang Chuyến đi. Chính sách trường hợp bất khả kháng của chúng tôi chỉ áp dụng cho một số đặt phòng/đặt chỗ nhất định. Nếu ngày nhận phòng/bắt đầu trải nghiệm của bạn diễn ra sau ngày 15 tháng 7, vui lòng trở lại đây vào ngày 15 tháng 6 năm 2020 để tìm hiểu thông tin cập nhật.

    Khuyến cáo và quy định hạn chế đi lại của chính phủ

    Kiểm tra các liên kết dưới đây để tìm các lệnh và nghị định của chính phủ liên quan đến COVID-19. Biện pháp ứng phó của các chính phủ vẫn tiếp tục được điều chỉnh và bổ sung, vì vậy, vui lòng thường xuyên kiểm tra lại để theo dõi nội dung cập nhật và hãy tin tưởng chính phủ và chính quyền địa phương của bạn để biết thông tin mới nhất.