Chuyển đến nội dung

Công viên và cảnh quan thiên nhiên tại Helsinki

Công viên hàng đầu

Công viên
 • 46 người địa phương đề xuất
Công viên
44 Unioninkatuwww.luomus.fi
 • 19 người địa phương đề xuất
Công viên
 • 17 người địa phương đề xuất
Công viên
33 Pohjoisesplanadiwww.galleriaesplanad.fi
 • 5 người địa phương đề xuất
Công viên
 • 4 người địa phương đề xuất
Công viên
25 Väinämöisenkatuwww.hel.fi
 • 3 người địa phương đề xuất
Công viên
 • 3 người địa phương đề xuất
Công viên
 • 2 người địa phương đề xuất

Sân chơi

Playground
18 Museokatu
 • 1 người địa phương đề xuất
Playground
26 Museokatu
 • 1 người địa phương đề xuất

Đi bộ đường dài có hướng dẫn

Bãi biển

Beach
 • 68 người địa phương đề xuất
0