Chuyển đến nội dung
Hiển thị kết quả cho "1010 Vienna"

Đề xuất hàng đầu về địa danh từ người dân địa phương

Nhà thờ
 • 174 người địa phương đề xuất
Nhà thờ
3 Stephansplatzwww.stephanskirche.at
 • 162 người địa phương đề xuất
Capitol Building
3 Dr.-Karl-Renner-Ringwww.parlament.gv.at
 • 46 người địa phương đề xuất
Quảng trường
 • 35 người địa phương đề xuất
Nhà thờ
 • 35 người địa phương đề xuất
Quảng trường
 • 65 người địa phương đề xuất
Di tích lịch sử
1 Michaelerplatzwww.srs.at
 • 34 người địa phương đề xuất
Quảng trường
 • 22 người địa phương đề xuất
Di tích lịch sử
 • 10 người địa phương đề xuất
Di tích lịch sử
2 Tegetthoffstraßewww.kaisergruft.at
 • 14 người địa phương đề xuất
Tourist Information Center
1 Albertinaplatzwww.vienna.info
 • 6 người địa phương đề xuất
Quảng trường
 • 4 người địa phương đề xuất
Tượng đài/Địa danh
 • 2 người địa phương đề xuất
Tượng đài/Địa danh
 • 2 người địa phương đề xuất
Tượng đài/Địa danh
 • 6 người địa phương đề xuất
Quảng trường
W Rathausparkwww.wien.gv.at