Chuyển đến nội dung

Mua sắm tại Sori

Cửa hiệu hàng đầu

Tiệm bánh
28 Via Ottavio Manginiwww.facebook.com
  • 2 người địa phương đề xuất
Pharmacy
18 Via B. Cairoli
Tiệm bánh
1 Via Roma
Cửa hàng rượu
43 Via B. Cairoli
Grocery or Supermarket
9 Via Sauli
Store
1 Via Cavour
Hardware Store
35 Via B. Cairoli
Siêu thị
15 Piazzale S. Michele
  • 1 người địa phương đề xuất

Trung tâm mua sắm

Trung tâm mua sắm
13 Via B. Cairoli
0