Chuyển đến nội dung

Điểm tham quan và địa danh tại Rovereto

Bảo tàng nghệ thuật

Bảo tàng Nghệ thuật
  • 40 người địa phương đề xuất
Museum
  • 8 người địa phương đề xuất

Di tích lịch sử

Di tích lịch sử
  • 1 người địa phương đề xuất
Di tích lịch sử

Tour tham quan nghệ thuật và bảo tàng

Thư viện

Library
  • 1 người địa phương đề xuất
0