Chuyển đến nội dung

Đề xuất hàng đầu về địa điểm thờ phụng từ người dân địa phương

Temple
65 Quai d'Orsaywww.acparis.org
 • 8 người địa phương đề xuất
Nhà thờ
 • 6 người địa phương đề xuất
Nhà thờ
1 Place du Cardinal Amettewww.saintleon.com
 • 3 người địa phương đề xuất
Nhà thờ
23B Rue las Caseswww.sainte-clotilde.com
 • 2 người địa phương đề xuất
Nhà thờ
 • 1 người địa phương đề xuất
Nhà thờ
129 Rue de Grenelle
 • 1 người địa phương đề xuất
Nhà thờ
23 Rue las Caseswww.sainte-clotilde.com
 • 1 người địa phương đề xuất
Nhà thờ
92 Rue Saint-Dominiquewww.stpierredugroscaillou.com
 • 1 người địa phương đề xuất
Nhà thờ
6 Rue Fondary
Nhà thờ
70 Rue de Vaugirardwww.sjdc.fr
 • 1 người địa phương đề xuất
Synagogue
14 Rue Chasseloup Laubat
Nhà thờ
1 Rue Montalembert
Nhà thờ
12 Place du Président Mithouardwww.sfx-paris.fr
 • 1 người địa phương đề xuất
University
10 Rue Mayet
 • 1 người địa phương đề xuất