Chuyển đến nội dung

Những điều nên trải nghiệm tại Vila de Frades

Đề xuất hàng đầu từ người dân địa phương

Từ chuyến tham quan tới những viên ngọc còn ẩn giấu, hãy tìm hiểu điều gì làm cho thành phố này trở nên độc đáo với sự giúp đỡ của người bản địa - những người thấu hiểu nơi này nhất.
Nhà hàng
$$
 • 1 người địa phương đề xuất
Nhà hàng Bồ Đào Nha
$$
 • 2 người địa phương đề xuất
Nhà hàng
 • 1 người địa phương đề xuất
Nhà hàng
 • 1 người địa phương đề xuất
Đồ ăn
 • 2 người địa phương đề xuất
Colloquial Area
Nhà hàng Bồ Đào Nha
$$
Nhà hàng Bồ Đào Nha
$$
 • 1 người địa phương đề xuất
Toà thị chính
 • 1 người địa phương đề xuất
Nhà hàng BBQ
$$
 • 1 người địa phương đề xuất
Point of Interest

Nhà hàng hàng đầu

Nhà hàng
 • 1 người địa phương đề xuất
Nhà hàng
 • 1 người địa phương đề xuất
Nhà hàng Bồ Đào Nha
 • 2 người địa phương đề xuất
Nhà hàng
 • 1 người địa phương đề xuất
Nhà hàng BBQ
 • 1 người địa phương đề xuất
Nhà hàng Bồ Đào Nha
 • 1 người địa phương đề xuất

Khám phá thêm trên Airbnb

Trải nghiệm ở Vila de Frades