Chuyển đến nội dung
Hiển thị kết quả cho "Abashiri, Hokkaido Prefecture"

Những điều nên trải nghiệm tại Abashiri

Đề xuất hàng đầu từ người dân địa phương

Từ chuyến tham quan tới những viên ngọc còn ẩn giấu, hãy tìm hiểu điều gì làm cho thành phố này trở nên độc đáo với sự giúp đỡ của người bản địa - những người thấu hiểu nơi này nhất.
Museum
“The Hokkaido Museum of Northern Peoples (北方民族博物館, Hoppō Minzoku Hakubutsukan) introduces the culture and traditional everyday life of the peoples inhabiting the northern, subarctic regions of the globe, including the Ainu, the First Nations people of northern Canada, the Inuit, the Sami and the Siberian peoples. Opened in the year 1993, the beautifully done museum covers topics such as clothing, food, transport, dwellings and the spiritual world with many exhibits, illustrating the differences and many similarities between the various peoples. There is also a corner on Okhotsk Culture. ”
  • 2 người địa phương đề xuất
Museum
“Abashiri Prison was constructed in the 1890s to hold more than one thousand dangerous criminals. The Abashiri Prison Museum illustrates the daily life of prisoners and exhibits more than a dozen buildings and structures of the old prison, including the main prison building with its five radially constructed wings, a law court, bath house and a punishment chamber. ”
  • 2 người địa phương đề xuất
Cửa hàng tiện lợi
  • 1 người địa phương đề xuất
Cảnh đẹp
  • 1 người địa phương đề xuất
Store
$$
  • 1 người địa phương đề xuất
Không gian ngoài trời tuyệt vời khác
Công viên
  • 2 người địa phương đề xuất
Museum
  • 1 người địa phương đề xuất
Travel Agency
  • 1 người địa phương đề xuất
Bãi đỗ xe
  • 1 người địa phương đề xuất