Chuyển đến nội dung

Đề xuất hàng đầu về địa danh từ người dân địa phương

Lâu đài
. Via Castello
  • 5 người địa phương đề xuất
City
  • 4 người địa phương đề xuất
Di tích lịch sử
  • 3 người địa phương đề xuất
Lâu đài
27 Via Umberto Iwww.castellodifumone.it
  • 3 người địa phương đề xuất
Di tích lịch sử
  • 2 người địa phương đề xuất
City
  • 29 người địa phương đề xuất
Di tích lịch sử
Di tích lịch sử
  • 1 người địa phương đề xuất
Di tích lịch sử
175 Via G. d'Annunzio
Di tích lịch sử
  • 1 người địa phương đề xuất
Di tích lịch sử
  • 1 người địa phương đề xuất
Di tích lịch sử
Nhà thờ
76 Viale San Domenicowww.sandomenicoabate.it
  • 1 người địa phương đề xuất