Chuyển đến nội dung
Hiển thị kết quả cho "Aspley QLD"

Những điều nên trải nghiệm tại Aspley

Đề xuất hàng đầu từ người dân địa phương

Từ chuyến tham quan tới những viên ngọc còn ẩn giấu, hãy tìm hiểu điều gì làm cho thành phố này trở nên độc đáo với sự giúp đỡ của người bản địa - những người thấu hiểu nơi này nhất.
Trung tâm mua sắm
“Another shopping centre, this one has Coles, Aldi, Kmart and a number of other smaller retail stores. ”
 • 3 người địa phương đề xuất
Home Goods Store
$
“easy to access when you want to grab things quickly and with great car parking.”
 • 4 người địa phương đề xuất
Playground
“Great Kids Park. Has a huge wooden Fort, that the children play on, climb around on. There's swings, slides. There's a bike path, set up like a road for the kids. Walking paths. BBQ, Table & Chairs areas. Toilets. Parking area, Free Brisbane City Council WIFI ”
 • 4 người địa phương đề xuất
Meal Takeaway
“This is our favourite Chinese Takeaway. Great food, great price, but no EFTPOS unfortunately”
 • 2 người địa phương đề xuất
Trung tâm mua sắm
 • 1 người địa phương đề xuất
Nhà hàng
 • 1 người địa phương đề xuất
Meal Takeaway
 • 2 người địa phương đề xuất
Nhà hàng Trung Quốc
$$
 • 2 người địa phương đề xuất
Grocery or Supermarket
 • 1 người địa phương đề xuất
Street Address
“Food and drink, close to home. Travel via Ellison Road then Gympie Road access road.”
 • 1 người địa phương đề xuất
Trung tâm mua sắm
“across the road, pharmacy, hairdresser, massage, nail technician, groceries, bakery, bottle shop”
 • 2 người địa phương đề xuất
Soccer Field
 • 1 người địa phương đề xuất
Cửa hàng rượu
 • 1 người địa phương đề xuất

Nhà hàng hàng đầu

Meal Takeaway
“This is our favourite Chinese Takeaway. Great food, great price, but no EFTPOS unfortunately”
 • 2 người địa phương đề xuất
Nhà hàng
 • 1 người địa phương đề xuất
Meal Takeaway
 • 2 người địa phương đề xuất
Nhà hàng Trung Quốc
 • 2 người địa phương đề xuất

Khám phá thêm trên Airbnb

Trải nghiệm ở Aspley