Chuyển đến nội dung
Hiển thị kết quả cho "Auburndale, Queens, NY"

Những điều nên trải nghiệm tại Auburndale, Queens

Đề xuất hàng đầu từ người dân địa phương

Từ chuyến tham quan tới những viên ngọc còn ẩn giấu, hãy tìm hiểu điều gì làm cho thành phố này trở nên độc đáo với sự giúp đỡ của người bản địa - những người thấu hiểu nơi này nhất.
Rạp chiếu phim
“One of the best AMC's with IMAX and reclining seats avilable. Fast food service and variety of choices.”
 • 7 người địa phương đề xuất
Bít tết
$$$
“On of best and oldest Steak houses, famious for aged steak. Old fashion service and deco.”
 • 3 người địa phương đề xuất
Nhà hàng
$$
 • 4 người địa phương đề xuất
Quán bar
$$
“Thai food, menu has choices for vegetarians and non vegetarians. Theres a parking lot in the back along with street parking.”
 • 3 người địa phương đề xuất
Nhà hàng
$$
 • 3 người địa phương đề xuất
Night Club
“French food, you can get 1/2 price beers and $5 cocktails during happy hour.”
 • 1 người địa phương đề xuất
Car Rental
“The pricing is reasonable and the deposit is way less than many other car rental.”
 • 1 người địa phương đề xuất
Cửa hàng bách hóa
$
“EVERYTHING store, clothes, accessories, home goods, toys and much more for bargain!”
 • 1 người địa phương đề xuất
Meal Takeaway
$
 • 1 người địa phương đề xuất
Quán cà phê
$$
 • 1 người địa phương đề xuất
Nhà hàng
$
Nhà hàng
$
 • 2 người địa phương đề xuất
Quán bar
$
 • 3 người địa phương đề xuất
Nhà hàng
“Great and delicious halal food Simple menu Tasty and flavorful Quick service Great value Cards accepted”
 • 1 người địa phương đề xuất
Nhà hàng
$$

Nhà hàng hàng đầu

Bít tết
“On of best and oldest Steak houses, famious for aged steak. Old fashion service and deco.”
 • 3 người địa phương đề xuất
Nhà hàng
 • 4 người địa phương đề xuất
Quán bar
“Thai food, menu has choices for vegetarians and non vegetarians. Theres a parking lot in the back along with street parking.”
 • 3 người địa phương đề xuất
Nhà hàng
 • 3 người địa phương đề xuất
Night Club
“French food, you can get 1/2 price beers and $5 cocktails during happy hour.”
 • 1 người địa phương đề xuất
Meal Takeaway
 • 1 người địa phương đề xuất
Nhà hàng
 • 2 người địa phương đề xuất

Khám phá thêm trên Airbnb