Chuyển đến nội dung

Mua sắm tại Babelsberg

Cửa hiệu hàng đầu

Cửa hàng quần áo
 • 6 người địa phương đề xuất
Store
11 Schiffbauergassewww.hansottotheater.de
 • 2 người địa phương đề xuất
Store
47/48 Rudolf-Breitscheid-Straßewww.lindencafe.de
 • 3 người địa phương đề xuất
Grocery or Supermarket
29 Rudolf-Breitscheid-Straßewww.edeka.de
 • 2 người địa phương đề xuất
Grocery or Supermarket
45 Tuchmacherstraßewww.edeka.de
 • 2 người địa phương đề xuất
Grocery or Supermarket
5 Johannes-Kepler-Platzwww.rewe.de
 • 1 người địa phương đề xuất
Grocery or Supermarket
265 Großbeerenstraßewww.lidl.de
 • 1 người địa phương đề xuất
Đồ ăn
133 Karl-Liebknecht-Straßewww.la-strada-potsdam.de
 • 1 người địa phương đề xuất

Trung tâm mua sắm

Cửa hàng quần áo
 • 6 người địa phương đề xuất
Grocery or Supermarket
5 Johannes-Kepler-Platzwww.rewe.de
 • 1 người địa phương đề xuất
Trung tâm mua sắm
46 Tuchmacherstraße
Lottery Retailer
1 Gagarinstraßewww.nahkauf.de
 • 1 người địa phương đề xuất
0