Chuyển đến nội dung

Những điều nên trải nghiệm tại Bet Shemesh

Đề xuất hàng đầu từ người dân địa phương

Từ chuyến tham quan tới những viên ngọc còn ẩn giấu, hãy tìm hiểu điều gì làm cho thành phố này trở nên độc đáo với sự giúp đỡ của người bản địa - những người thấu hiểu nơi này nhất.
Nature
“Stalactite cave - The Reserve encompasses an extensive natural woodland area and the largest and most beautiful stalactites-stalagmites cave in Israel”
 • 8 người địa phương đề xuất
Trung tâm mua sắm
 • 3 người địa phương đề xuất
Quán cà phê
 • 2 người địa phương đề xuất
Nhà thờ
Establishment
 • 2 người địa phương đề xuất
Street Address
 • 1 người địa phương đề xuất
Street Address
 • 1 người địa phương đề xuất
Store
 • 1 người địa phương đề xuất
Trung tâm mua sắm
 • 1 người địa phương đề xuất
Laundry
 • 1 người địa phương đề xuất
Distillery
 • 1 người địa phương đề xuất
Nhà hàng
 • 1 người địa phương đề xuất
Nhà hàng
 • 1 người địa phương đề xuất
Car Rental
 • 1 người địa phương đề xuất

Nhà hàng hàng đầu

Quán cà phê
 • 2 người địa phương đề xuất
Nhà hàng
Nhà hàng
 • 1 người địa phương đề xuất
Nhà hàng
 • 1 người địa phương đề xuất
Meal Takeaway
Nhà hàng Pizza
 • 1 người địa phương đề xuất

Khám phá thêm trên Airbnb

Trải nghiệm ở Bet Shemesh