Chuyển đến nội dung

Những điều nên trải nghiệm tại Blansko

Đề xuất hàng đầu từ người dân địa phương

Từ chuyến tham quan tới những viên ngọc còn ẩn giấu, hãy tìm hiểu điều gì làm cho thành phố này trở nên độc đáo với sự giúp đỡ của người bản địa - những người thấu hiểu nơi này nhất.
Natural Feature
“Take a trip to the Punkva Caves! You will walk through massive domes and corridors with stalactite decorations to the bottom of the Macocha Abyss. They gained popularity due to the fact that they can take a romantic boat trip on the underground river Punkva.”
 • 6 người địa phương đề xuất
Cảnh đẹp
Natural Feature
“L'abisso di Macocha è una voragine calcarea che si trova al centro del complesso carsico moravo, nei pressi della Grotta di Punkva. È profonda 138 metri e si è creata in seguito al crollo del tetto roccioso di un'immensa caverna”
 • 1 người địa phương đề xuất
Nhà hàng
“Nice, cozy place all in once - restaurant, wellnes with 2 saunas and whirlpool.”
 • 2 người địa phương đề xuất
Pool
 • 1 người địa phương đề xuất
Nhà hàng
“Calm place with local cusine. Except the restaurant you can rent out a small but very nice wellnes - whirlpool, swimmng pool, sauna, relaxing room.”
 • 1 người địa phương đề xuất
Point of Interest
Establishment
 • 1 người địa phương đề xuất
Nhà hàng
 • 1 người địa phương đề xuất
Nhà hàng
 • 1 người địa phương đề xuất
Camera Store
Natural Feature
“There are many caves here and with this one you can even go on a boat underground.”
 • 1 người địa phương đề xuất

Nhà hàng hàng đầu

Nhà hàng
“Nice, cozy place all in once - restaurant, wellnes with 2 saunas and whirlpool.”
 • 2 người địa phương đề xuất
Nhà hàng
“Calm place with local cusine. Except the restaurant you can rent out a small but very nice wellnes - whirlpool, swimmng pool, sauna, relaxing room.”
 • 1 người địa phương đề xuất
Nhà hàng
 • 1 người địa phương đề xuất
Nhà hàng
 • 1 người địa phương đề xuất

Khám phá Blansko

Khám phá thêm trên Airbnb

Trải nghiệm ở Blansko