Chuyển đến nội dung
Hiển thị kết quả cho "Bobigny"

Đồ ăn và nhà hàng tại Bobigny

Nhà hàng hàng đầu

Nhà hàng Châu Á
“If you are starving, the nearest restaurant is a chinese self-serve buffet in front of Bobigny-Raymond Queneau metro station. It’s probably not the best chinese restaurant but there is a large variety of food so it’s good for groups, kids, thrifty students or someone who has not eaten for a week! Around 20 €”
  • 2 người địa phương đề xuất
Nhà hàng Burrito
Nhà hàng Ý
Beauty Salon
  • 1 người địa phương đề xuất
Nhà hàng
Nhà hàng
Nhà hàng
  • 1 người địa phương đề xuất
0