Chuyển đến nội dung

Mua sắm tại Bordeaux

Cửa hiệu hàng đầu

Cửa hàng bách hóa
11-19 Rue Sainte-Catherinewww.galerieslafayette.com
 • 11 người địa phương đề xuất
Hiệu sách
15 Rue Vital Carleswww.mollat.com
 • 48 người địa phương đề xuất
Tiệm bánh
 • 58 người địa phương đề xuất
Quán ăn sáng
32 Rue Cheveruswww.plume.coffee
 • 54 người địa phương đề xuất
Lounge
 • 20 người địa phương đề xuất
Chợ
10 Quai de Bacalanbiltoki.com
 • 30 người địa phương đề xuất
Museum
 • 16 người địa phương đề xuất
Cửa hàng tiện lợi
134 Cours Victor Hugowww.carrefour.fr
 • 14 người địa phương đề xuất

Trải nghiệm mua sắm

Trung tâm mua sắm

Trung tâm mua sắm
 • 85 người địa phương đề xuất
Watch Shop
 • 15 người địa phương đề xuất
Trung tâm mua sắm
 • 13 người địa phương đề xuất
Trung tâm mua sắm
57 Rue du Château d'Eauwww.meriadeck.com
 • 5 người địa phương đề xuất
Trung tâm mua sắm
25 Rue Sainte-Catherinewww.promenade-sainte-catherine.com
 • 7 người địa phương đề xuất
Cửa hàng boutique
 • 5 người địa phương đề xuất
Trung tâm mua sắm
7 Rue du Palais Gallienlagrandeposte.com
 • 4 người địa phương đề xuất
Trung tâm mua sắm
 • 10 người địa phương đề xuất

Chợ

Chợ
10 Quai de Bacalanbiltoki.com
 • 30 người địa phương đề xuất
Chợ cá
 • 14 người địa phương đề xuất
Chợ cá
135 Rue Fondaudège
 • 1 người địa phương đề xuất
Chợ
 • 4 người địa phương đề xuất
Chợ cá
 • 1 người địa phương đề xuất
Chợ cá
62 Rue Notre Dame
 • 1 người địa phương đề xuất
0