Chuyển đến nội dung

Đề xuất hàng đầu về địa điểm thờ phụng từ người dân địa phương

Nhà thờ
1 Piazza Basilicasantuarioditirano.it
 • 6 người địa phương đề xuất
Nhà thờ
 • 4 người địa phương đề xuất
Nhà thờ
 • 4 người địa phương đề xuất
Nhà thờ
 • 2 người địa phương đề xuất
Nhà thờ
 • 2 người địa phương đề xuất
Di tích lịch sử
 • 3 người địa phương đề xuất
Nhà thờ
4 Località Frassinowww.santuariodelfrassino.it
 • 4 người địa phương đề xuất
Nhà thờ
 • 1 người địa phương đề xuất
Nhà thờ
 • 1 người địa phương đề xuất
Nhà thờ
27 Via Elvezia
Address
 • 2 người địa phương đề xuất
Nhà thờ
 • 1 người địa phương đề xuất
Nhà thờ
 • 3 người địa phương đề xuất
Nhà thờ
2 Via della Pace
 • 2 người địa phương đề xuất