Chuyển đến nội dung
Hiển thị kết quả cho "Phú Mỹ Hưng, Củ Chi, Ho Chi Minh City"

Những điều nên trải nghiệm tại Phú Mỹ Hưng

Đề xuất hàng đầu từ người dân địa phương

Từ chuyến tham quan tới những viên ngọc còn ẩn giấu, hãy tìm hiểu điều gì làm cho thành phố này trở nên độc đáo với sự giúp đỡ của người bản địa - những người thấu hiểu nơi này nhất.
Di tích lịch sử
“The tunnels were used by Viet Cong soldiers as hiding spots during combat, as well as serving as communication and supply routes, hospitals, food and weapon caches and living quarters for numerous North Vietnamese fighters. The tunnel systems were of great importance to the Viet Cong in their resistance to American forces, and helped to counter the growing American military effort.”
  • 18 người địa phương đề xuất
Landmark
“You can register for the tour on travel sites or on airbnb trip. This is a place that attracts a lot of tourists from different countries The tunnels were used by Viet Nam soldiers as hiding spots during combat, as well as serving as communication and supply routes, hospitals, food and weapon caches and living quarters for numerous North Vietnamese fighters. The tunnel systems were of great importance to the Viet Nam in their resistance to American forces, and helped to counter the growing American military effort”
  • 27 người địa phương đề xuất
Sublocality Level 1
Nhà hàng