Chuyển đến nội dung

Đề xuất hàng đầu về địa điểm thờ phụng từ người dân địa phương

Cảng/Bến du thuyền
 • 61 người địa phương đề xuất
Nhà thờ
2 Piazza Bonariawww.bonaria.eu
 • 20 người địa phương đề xuất
Nhà thờ
 • 10 người địa phương đề xuất
Nhà thờ
4 Piazza San Domenicowww.cagliariturismo.it
 • 7 người địa phương đề xuất
Nhà thờ
14 Via Sant'Efisiowww.cagliariturismo.it
 • 2 người địa phương đề xuất
Nhà thờ
2 Vicolo Collegio
 • 3 người địa phương đề xuất
Nhà thờ
44 Via Corte D'Appellowww.sardegnacultura.it
 • 3 người địa phương đề xuất
Nhà thờ
5 Piazza S. Sepolcro
 • 3 người địa phương đề xuất
Nhà thờ
 • 3 người địa phương đề xuất
Nhà thờ
 • 2 người địa phương đề xuất
Nghĩa trang
1 Via del Cimiterowww.cagliariturismo.it
 • 1 người địa phương đề xuất
Nhà thờ
 • 1 người địa phương đề xuất
Nhà thờ
1 Piazza Arsenalewww.sardegnacultura.it
 • 1 người địa phương đề xuất
Nhà thờ
 • 1 người địa phương đề xuất
Nhà thờ
38 Via Dante Alighieri
 • 1 người địa phương đề xuất